Trwa ładowanie...
d2wmg1k
d2wmg1k
espi

ANALIZY ONLINE S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (14/2014)

ANALIZY ONLINE S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (14/2014)
Share
d2wmg1k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 8 października 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej Emitenta, informujące o zbyciu akcji spółki Analizy Online S.A. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że - w dniu 03 października 2014 roku nastąpiła sprzedaż 1950 akcji po cenie 13,70 zł, - w dniu 07 października 2014 roku nastąpiła sprzedaż 50 akcji po cenie 14,00 zł. W sumie członek Rady Nadzorczej Emitenta zbył 2000 akcji. Transakcje zostały zrealizowane jako transakcje sesyjne zwykłe na Rynku NewConnect. Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie wyraził zgody na publikację jego danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ANALIZY ONLINE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-209 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hrubieszowska 6A
(ulica) (numer)
+48 22 431 82 93 +48 22 431 82 93
(telefon) (fax)
info@analizy.pl www.analizy.pl
(e-mail) (www)
113-22-71-535 016419531
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Michał Duniec Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wmg1k

Podziel się opinią

Share
d2wmg1k
d2wmg1k