Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

AOW FAKTORING - Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej (5/2015) - EBI

AOW FAKTORING - Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9
CATALYST
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AOW Faktoring S.A. z siedzibą w Częstochowie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 13.03.2015 Spółka zawarła aneks do umowy faktoringowej z przedsiębiorstwem z branży budowlanej. Aneks zwiększa przyznany dotychczas odnawialny limit finansowania w wysokości 2.000.000,00 PLN do wysokości 2.200.000,00 PLN. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst? oraz § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Kinkel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9