Trwa ładowanie...
d97bvh1
espi

APIS S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% liczby głosów na WZA (26/2012)

APIS S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% liczby głosów na WZA (26/2012)
Share
d97bvh1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% liczby głosów na WZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd APIS S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż wyniku braku dostępu osoby uprawnionej do systemu ESPI, tym samym braku możliwości wcześniejszego opublikowania raportu, dopiero w dniu dzisiejszym, tj. 26.08.2012 r. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym dnia 20.08.2012 r. Zawiadomieniu od przedsiębiorstwa P.W. Apis H-Oziębło-D.Oziębło Sp.j. z siedzibą w Biłgoraju ("Akcjonariusz") na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539). W Zawiadomieniu tym Akcjonariusz informuje, iż w dniu 10.08.2012 dowiedział się, że została zarejestrowana nowa emisja akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym (w zamian za wkład niepieniężny), w wyniku której Akcjonariusz stał się właścicielem 160.000.000 akcji stanowiących 81,7% udziału w głosach na WZ spółki APIS SA. z siedzibą w Warszawie. Akcjonariusz
informuje ponadto, iż nie zamierza zmieniać stanu posiadania akcji, i że nie posiadał żadnych akcji wcześniej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APIS S.A. Budownictwo
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pl. Piłsudskiego 3
(ulica) (numer)
22 240 85 92 22 203 48 49
(telefon) (fax)
biuro@apissa.pl www.apissa.pl
(e-mail) (www)
5661965926 141734419
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-26 Bartłomiej M. Matusiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d97bvh1

Podziel się opinią

Share
d97bvh1
d97bvh1