Trwa ładowanie...
d5xrvot
espi

APLISENS S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

APLISENS S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (39/2013)
Share
d5xrvot
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-25
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 października 2013 roku do Spółki wpłynęło w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Prokurenta Spółki o dokonaniu następujących transakcji zbycia akcji Spółki w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: - w dniu 23 października 2013 roku zbył 1 140 akcji po średniej cenie 22,87 zł za jedną akcję, - w dniu 24 października 2013 roku zbył 2 181 akcji po cenie 22,81 zł za jedną akcję. Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-192 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morelowa 7
(ulica) (numer)
22 814 07 77 22 814 07 78
(telefon) (fax)
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
(e-mail) (www)
113-08-88-504 012265485
(NIP) (REGON)
d5xrvot

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
2013-10-25 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5xrvot

Podziel się opinią

Share
d5xrvot
d5xrvot