Trwa ładowanie...
d1gpfzx
espi

APLISENS S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (30/2011)

APLISENS S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (30/2011)

Share
d1gpfzx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) zawiadamia, że w dniu 1 grudnia 2011 r. otrzymał informację o rejestracji w dniu 24 listopada 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) podwyższenia kapitału zakładowego APLISENS S.A. o kwotę 22 046,60 zł. Wpis w KRS ma charakter deklaratywny. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w momencie zapisania akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w dniu ich rejestracji w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. wskazanym w raporcie bieżącym nr 27/2011 r. Podwyższenie zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 110 233 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda, na które składały się 66 667 akcji serii D wyemitowanych na podstawie Uchwały
nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 22 czerwca 2010 r. oraz 43 566 akcji serii E wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 2 czerwca 2011 r. Po dokonaniu przedmiotowego podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2 569 869,80zł i dzieli się na 12 849 349 akcji, z których przysługuje prawo do 12 849 349 głosów na walnym zgromadzeniu APLISENS S.A. Struktura kapitału zakładowego Emitenta po podwyższeniu przedstawia się następująco: - 10 000 000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 2 500 000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 207 595 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 98 188 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda. - 43 566 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gpfzx

| | | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | APLISENS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-192 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morelowa | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 814 07 77 | | 22 814 07 78 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | aplisens@aplisens.pl | | www.aplisens.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-08-88-504 | | 012265485 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gpfzx

Podziel się opinią

Share
d1gpfzx
d1gpfzx