Trwa ładowanie...
d3qaxj1

APLISENS S.A. - Zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości zlokalizowanej na terenie Spec...

APLISENS S.A. - Zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości zlokalizowanej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (31/2011)

Share
d3qaxj1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości zlokalizowanej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2011 w sprawie zawarcia w dniu 15 listopada 2011 roku warunkowej umowy zakupu działki o powierzchni 5,5 ha położonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO ? PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom (Nieruchomość) za ceną 2.001.000 zł, Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) informuje, iż w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy zakupu, o której mowa powyżej oraz na skutek niewykonania przez dotychczasowego zarządzającego Specjalnej Strefy Ekonomicznej tj. Agencję Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie (Zarządzający), przysługującego mu prawa pierwokupu Nieruchomości, Emitent w dniu 6 grudnia 2011 r. zawarł umowę przeniesienia własności Nieruchomości (Umowa). Zgodnie z postanowieniami Umowy Emitent potwierdził w umowie nabycia przedmiotowej nieruchomości wszelkie zobowiązania określone w umowie nabycia Nieruchomości z dnia 15 listopada 2011 roku, w szczególności zobowiązanie do zrealizowania na Nieruchomości inwestycji polegającej na wybudowaniu hali produkcyjnej
oraz do zakończenia tej inwestycji w terminie do dnia 30 września 2016 roku, w etapach i terminach zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Szczegółowy opis warunków prowadzenia przez Emitenta działalności w strefie opisany został w raporcie bieżącym nr 21/2011 z dnia 20 października 2011 r. Jednocześnie, w związku z ustanowieniem zabezpieczenia realizacji inwestycji w formie kaucji w kwocie 1 mln zł, dopuszczona została możliwość zmiany sposobu ww. zabezpieczenia na gwarancję bankową z terminem ważności jeden miesiąc dłuższym niż określony w harmonogramie realizacji inwestycji, to jest do dnia 30 października 2016 roku na kwotę 1 mln zł. W oparciu o ww. gwarancję Gmina Miasta Radomia będzie mogła żądać wypłaty kwoty stanowiącej wartość gwarancji w sytuacji, gdy Emitent nie zrealizuje planowanego przedsięwzięcia zgodnie ze złożonym harmonogramem realizacji inwestycji lub zbędzie Nieruchomość w okresie realizacji inwestycji bez zgody Gminy Miasta Radom. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qaxj1

| | | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | APLISENS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-192 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morelowa | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 814 07 77 | | 22 814 07 78 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | aplisens@aplisens.pl | | www.aplisens.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-08-88-504 | | 012265485 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qaxj1

Podziel się opinią

Share
d3qaxj1
d3qaxj1