Trwa ładowanie...
ds2t0m9
ds2t0m9
espi

APN PROMISE - Zakup akcji SEVENET S.A. (9/2015) - EBI

APN PROMISE - Zakup akcji SEVENET S.A. (9/2015)
Share
ds2t0m9

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakup akcji SEVENET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd APN Promise S.A. informuje, iż w dniu 25 marca 2015 r. zawarł transakcje na Rynku Newconnect w wyniku których nabył 176.116 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto szesnaście) akcji spółki SEVENET S.A. stanowiących 2,51% w kapitale zakładowym SEVENET S.A. uprawniających do 176.116 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,51% głosów, za łączną cenę 264.174 zł (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote) tj. za cenę 1,50 zł (jeden złoty 50 groszy) za każdą akcję. Przed w/w transakcją Spółka APN Promise S.A. posiadała 3.063.746 akcji SEVENET S.A. stanowiących 43,70% kapitału zakładowego, uprawniających do 3.063.746 głosów, co stanowiło 43,70% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A. Łącznie na dzień publikacji raportu APN Promise S.A. posiada 3.239.862 akcji SEVENET S.A. stanowiących 46,22% kapitału zakładowego, uprawniających do 3.239.862 głosów, co stanowi 46,22% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A. SEVENET S.A. jest jednym z wiodących
podmiotów specjalizujących się we wdrażaniu ujednoliconych systemów komunikacyjnych dla organizacji, bazujących na technologii Cisco Systems - jednego z największych światowych dostawców tego typu rozwiązań. Oferta SEVENET S.A. obejmuje usługi z zakresu Borderless Network, związane z projektowaniem, budową, konfiguracją i serwisowaniem przewodowych i bezprzewodowych sieci teleinformatycznych, opartych na protokole internetowym (IP). Nabycie akcji SEVENET S.A. stanowi inwestycję kapitałową. Zarząd APN Promise S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkę SEVENET S.A. Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Paszczyk ? Prezes Zarządu Podstaw prawna: §3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Paszczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds2t0m9

Podziel się opinią

Share
ds2t0m9
ds2t0m9