Trwa ładowanie...
df1sc5f

APS ENERGIA - Korekta prognozy finansowej dla Grupy APS Energia w 2014 r. (2/2015) - EBI

APS ENERGIA - Korekta prognozy finansowej dla Grupy APS Energia w 2014 r. (2/2015)

Share
df1sc5f

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta prognozy finansowej dla Grupy APS Energia w 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd APS Energia SA przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych, zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym Emitenta z dnia 2 sierpnia 2013 r. Zgodnie z opublikowaną w Dokumencie Informacyjnym prognozą skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2014 r.: - przychody netto ze sprzedaży miały wynieść 94,2 mln zł, - EBITDA miała wynieść 16,4 mln zł, - EBIT miał wynieść 14,4 mln zł, - Zysk netto miał wynieść 11,5 mln zł. Wstępne wyniki Grupy APS Energia za IV kwartał 2014 r. oraz za 2014 rok przygotowane wg MSR/MSSF wskazują, że faktycznie osiągnięte przez Grupę przychody za rok 2014 wyniosą 87,2 mln zł., EBITDA 13,3 mln zł, EBIT 11,4 mln zł, a zysk netto 8,3 mln zł. W konsekwencji Grupa APS Energia zanotowała o 7 % niższe od zakładanych przychody ze sprzedaży, co spowodowało zmniejszenie wyniku EBITDA o 19 %, wyniku EBIT o 21% i zysku netto o 28% w stosunku do wartości prognozowanych. Istotnymi czynnikami, które mają wpływ na skorygowane prognozy finansowe są przede wszystkim: -
załamanie kursu rubla rosyjskiego w okresie IV kw. 2014 r., co wpłynęło na obniżenie zarówno zrealizowanych przychodów ze sprzedaży, jak i zysków w PLN, - utworzone rezerwy na należności przeterminowane powyżej 360 dni w kwocie 1,2 miliona PLN, które bezpośrednio przełożyły się na wynik 2014 r. Zarząd APS Energia SA pragnie podkreślić, iż pomimo niezrealizowania prognoz finansowych na 2014 r., w obliczu niesprzyjających warunków biznesowych wynikających przede wszystkim z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w 2014 r. na podstawie wstępnych wyników Grupy roczna dynamika r./r. skonsolidowanych: - przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 41%, - EBITDA wyniosła 43%, - EBIT wyniosła 50%, - Zysku netto wyniosła 52%. Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

df1sc5f

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

df1sc5f

Podziel się opinią

Share
df1sc5f
df1sc5f