Trwa ładowanie...
dtzlete
dtzlete
espi

AQUA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A. (2/2...

AQUA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A. (2/2013)
Share
dtzlete
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-19
Skrócona nazwa emitenta
AQUA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 18 czerwca 2013 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 725.237 co stanowi 83,36% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz: PBP S.A. Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA: 710.770 Udział w liczbie głosów na NWZA: 98,0% Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,7%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AQUA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AQUA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-327 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kanclerska 28
(ulica) (numer)
+48 (61) 66 54 500 +48 (61) 66 54 501
(telefon) (fax)
biuro@aqua.poznan.pl www.aqua.poznan.pl
(e-mail) (www)
781-00-20-713 004798058
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Józef Andrzej Kozikowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtzlete

Podziel się opinią

Share
dtzlete
dtzlete