Trwa ładowanie...
dhwlsfm
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walny...

ARCTIC PAPER S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A. (40/2013)
Share
dhwlsfm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-24
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 października 2013 roku. lp. 1 Akcjonariusz: TREBRUK AKTIEBOLAG Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 27 313 717 Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na NWZ: 27 313 717 Udział w liczbie głosów na NW: 77,67% Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ: 39,42% lp. 2 Akcjonariusz: NEMUS HOLDING AB Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 5 848 658 Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na NWZ: 5 848 658 Udział w liczbie głosów na NW: 16,63% Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ: 8,44% Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej - WZA lista powyżej 5%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Shareholders holding no less than 5% of number of votes at the Extraordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper S.A. General legal basis: Article 70 section 3 of Public Offering Act Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. („the Company”) makes public the information regarding the list of shareholders holding no less than 5% of number of votes at the Extraordinary Shareholders Meeting (“ESM”) from 24th October 2013. No. 1 Shareholder: TREBRUK AKTIEBOLAG Number of votes registered at ESM: 27 313 717 Number of votes from shares registered at ESM: 27 313 717 Share in number of votes at ESM: 77,67% Share in total number of votes at ESM: 39,42% No.2 Shareholder: NEMUS HOLDING AB Number of votes registered at ESM: 5 848 658 Number of votes from shares registered at ESM: 5 848 658 Share in number of votes at ESM: 16,63% Share in total number of votes at ESM: 8,44% Legal basis for publishing of the report: Article 70 section 3 of Public Offering Act

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-406 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
J.H. Dąbrowskiego 334A
(ulica) (numer)
+48 61 62 62 000 +48 61 62 62 002
(telefon) (fax)
biuro@arcticpaper.com www.arcticpaper.com
(e-mail) (www)
599-30-51-607 080262255
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Wolfgang Luebbert Członek Zarządu
2013-10-24 Per Skoglund Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwlsfm

Podziel się opinią

Share
dhwlsfm
dhwlsfm