Trwa ładowanie...
d2xxqj7

ARCTIC PAPER S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (7/2013)

ARCTIC PAPER S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (7/2013)

Share
d2xxqj7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 31 stycznia 2013 roku następujących zawiadomień od osób mających dostęp do informacji poufnych w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi: 1.Zawiadomienie od Pana Michała Jarczyńskiego ? pełniącego funkcję Prezesa Zarządu o nabyciu w dniu 22.11.2012 roku 500 sztuk akcji po cenie 5,50 zł. Łączna wartość transakcji wyniosła 2.750,00 zł. 2.Zawiadomienie od Pana Rolfa Olofa Grundberga ? pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej o nabyciu w dniach 27-29.11.2012 roku 1.790 sztuk akcji po cenie 5,50 zł. Łączna wartość transakcji wyniosła 9.845,00 zł Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z §2 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i
prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Information on ordinary share transactions. General legal basis: Art. 160 section 4 of Trading Act – information on transactions by individuals with access to confidential information Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”) informs that today it received the following notifications from individuals with access to confidential information, served pursuant to the Act on trade in financial instruments of July 29, 2006, article 160: 1.Notification from Mr. Michał Jarczyński, the President of the Management Board, about purchase on November 22, 2012 of 500 shares at PLN 5.50 per share. Total value of the transaction amounted PLN 2,750.00. 2. Notification from Mr. Rolf Olof Grundberg, the President of the Supervisory Board, about purchase on November 27-29, 2012 of 1,790 shares at PLN 5.50 per share. Total value of the transaction amounted PLN 9,845.00. Specific legal basis: Trading Act, article 160, section 4 – information on transactions by individuals with access to
confidential information in reference to the § 2 section 5 of the Minister of Finance Regulation of 15 November 2005 on the on the disclosure of information on certain transactions in financial instruments and principles of making a list of people who have access to certain confidential information. | |

d2xxqj7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2013-01-31 Michał Bartkowiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xxqj7

Podziel się opinią

Share
d2xxqj7
d2xxqj7