Trwa ładowanie...
d15ldww

ARCTIC PAPER S.A. - Rejestracja akcji w KDPW (7/2014)

ARCTIC PAPER S.A. - Rejestracja akcji w KDPW (7/2014)

Share
d15ldww
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Rejestracja akcji w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 26 maja 2014 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z 26 maja 2014 r., w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą nr 473/14 i 474/14 z dnia 16 maja 2014 r. Zarządu KDPW S.A. w dniu 27 maja 2014 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 13.884.283 akcji serii F i oznaczenie ich kodem ISIN PLARTPR00012. Podstawa prawna przekazania raportu: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report no. 7/2014 Report date: 27 May 2014 Subject: Registration of shares with the National Depository for Security (KDPW) General legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Public Offering Act – current and periodic information Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. (the "Company”) informs that on 26 May 2014 it received an announcement of the Operational Department of the National Depository for Securities (Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) dated 26 May 2014, which notifies the Company, that according to the Resolutions no. 473/14 and 474/14 dated 16 May 2014 of the Board of the National Depository for Securities, on the 27 May 2014 the 13,884,283 series F ordinary bearer shares of the Company will be registered by the National Depository for Securities and the code PLARTPR00012 will be given to those shares. Legal basis for the submission of the report: § 34 section 1 point 1 of the Minister of Finance Regulation of 19 February 2009 on current
and periodical information provided by the securities issuers and conditions on which information required under law applicable in a state not being a member state may be recognised as equivalent (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259, as amended). | | |
| | | | |

d15ldww

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Wolfgang Luebbert Prezes Zarządu
2014-05-27 Małgorzata Majewska-Śliwa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ldww

Podziel się opinią

Share
d15ldww
d15ldww