Trwa ładowanie...
dhq6x3r
espi

ARCUS S.A. - Umowa Inwestycyjna (5/2014)

ARCUS S.A. - Umowa Inwestycyjna (5/2014)
Share
dhq6x3r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa Inwestycyjna | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2014 roku podpisał umowę inwestycyjną o charakterze warunkowym z udziałowcami oraz pełnomocnikami półki Syntea Business Solutions Sp. z o.o. (dalej:"SBS"). Spółka SBS będąca przedmiotem inwestycji, działa na rynku IT od 1996 r. i świadczy dla podmiotów publicznych oraz firm usługi konsultacyjne, wdrożeniowe oraz utrzymaniowe w zakresie Enterprise Resource Planning (ERP) oraz rozwiązaniaone4all integrującego obszary działalności organizacji w zakresie realizacji podstawowych procesów biznesowych, zarządzania komunikacją i workflow, zarządzania projektami oraz analizy prowadzonej działalności. Jednocześnie Arcus S.A. wnosi do spółki Syntea BS zorganizowaną część przedsiębiorstwa ? Arcus Systemy Informatyczne, który specjalizuje się w dostawach i usługach wdrożeniowych systemów Zunifikowanej Komunikacji oraz infrastruktury IT. Inwestycja jest związana z realizacją strategii Spółki (Emitenta) w zakresie rozwoju w obszarze usług informatycznych. Wg analiz
Zarządu Arcus S.A. niniejsza inwestycja pozwoli spółce SBS na zwiększenie potencjału sprzedażowego oraz technologicznego, co umożliwi Spółce pozyskiwanie i obsługę kolejnych kontraktów. SBS oraz Arcus Systemy Informatyczne opiera dużą część swojej oferty na rozwiązaniach Microsoft, co przy wspólnym działaniu umożliwi uzyskanie efektu synergii. Pozyskanie do Grupy Arcus spółki SBS wzmocni kompetencyjnie Grupę oraz pozwoli w średniej i długiej perspektywie uzyskać wymierne korzyści dla Interesariuszy Grupy Arcus. Umowa przewiduje nabycie za łączną kwotę ~ 7 650 000 złotych, udziałów w/w spółki, w następujący sposób; - za kwotę 2 mln złotych nabycie obecnych udziałów SBS ? finansowanych z kapitału obrotowego Emitenta; - za kwotę 528 tys. złotych nabycie nowych udziałów SBS ? finansowanych z kapitału obrotowego Emitenta - za kwotę 5,14 mln złotych wniesienie przez Arcus S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką jest Arcus Systemy Informatyczne, w Łodzi. W wyniku przeprowadzonej transakcji Arcus S.A.
będzie posiadał 53% udziałów w nowej spółce. Między Emitentem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i osobami zbywającymi ze strony spółki Syntea Business Solutions sp. z o.o. nie zachodzą zależności ani powiązania. Podstawą uznania aktywów za znaczące jest fakt, iż przekraczają 10% wartości kapitałów własnych spółki Arcus S.A. Zawarta umowa wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania w ciągu 90 dni, zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie Wspólników uchwały obejmującej zgodę na wniesienie do spółki przez Emitenta, zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCUS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-217 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kolejowa 5/7
(ulica) (numer)
(0 22) 53 60 900 (0 22) 831 70 43
(telefon) (fax)
arcus_espi@arcus.pl www.arcus.pl
(e-mail) (www)
5260308803 001345988
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Michał Czeredys Prezes Zarządu
2014-04-25 Marek Multan Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r