Trwa ładowanie...
d48v7zc

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Stałe daty przek...

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Stałe daty przekazywania raportów okresowych funduszu (3/2011)

Share
d48v7zc
WIADOMOŚĆ
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibąw Poznaniu działając w imieniu Arka BZ WBK AkcjiŚrodkowej i WschodniejEuropy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego podaje stałe datyprzekazywania raportów okresowych Funduszu za rok obrotowy 2011.zaI kwartał 2011 r.: 05-05-2011 r.za II kwartał 2011 r.:04-08-2011r.za III kwartał 2011r.: 04-11-2011r.za IVkwartał 2011r.:14-02-2012r.Raport półroczny: 31-08-2011r.Raporty roczny: 13-04-2012rPodstawa prawna art. 103 ust.1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przezemitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważneinformacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwemczłonkowskim.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 3 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-01-28
Nazwa podmiotu: ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Stałe daty przekazywania raportów okresowych funduszu
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Grzegorz Borowski Dyrektor Działu Prawnego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d48v7zc

Podziel się opinią

Share
d48v7zc
d48v7zc