Trwa ładowanie...
d452r5v
d452r5v
espi

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wyznaczenie daty...

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów Funduszu. (59/2012)
Share
d452r5v

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Towarzystwo") informuje o wyznaczeniu, uchwałą Zarządu Towarzystwa (dalej: "Zarząd") z dnia 21 marca 2012 roku, daty Zgromadzenia Inwestorów funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ: "Na podstawie § 1 oraz § 3 ust. 1 w zw. z § 9 Regulaminu Pracy Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz art. 42 ust. 1 Statutu funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ, Zarząd uchwala co następuje: § 1 Zarząd postanawia zwołać, zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych oraz art. 42 ust. 1 Statutu funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ, Zgromadzenie Inwestorów Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ. § 2 Zgromadzenie Inwestorów Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2012 roku, o godzinie 9:30 w siedzibie Funduszu - w Poznaniu przy pl. Wolności 16. § 3 Porządek
obrad Zgromadzenia Inwestorów Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ obejmuje: 1) Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ za rok 2011. 6) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów. § 4 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonane zostanie, zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych oraz art. 42 ust. 1 Statutu funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ - na stronie internetowej www.arka.pl. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 59 / 2012
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2012-03-21
Nazwa podmiotu: ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 21 oie - wyznaczenie daty zgromadzenia inwestorów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Grzegorz Borowski Dyrektor ds. Prawnych i Strategii

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d452r5v

Podziel się opinią

Share
d452r5v
d452r5v