Trwa ładowanie...
d1ohn26

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawarcie umowy potrącenia (48/2011)

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawarcie umowy potrącenia (48/2011)

Share
d1ohn26

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy potrącenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Armatury Kraków SA informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 roku została zawarta umowa potrącenia z Armatoora SA, spółką w 100% zależną od Emitenta. Armatura Kraków SA przedstawiła do potrącenia wierzytelność w kwocie 40.064.389,08 zł (czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 8/100) przysługującą jej wobec Armatoora SA z tytułu faktur VAT. Armatoora SA przedstawiła do potrącenia wierzytelność w kwocie 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych) z tytułu wpłaty na akcje wynikającą z objęcia przez Armaturę Kraków SA 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Armatoora SA o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, za cenę emisyjną 5 zł (pięć złotych) za jedną akcję (Raport bieżący nr 47/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku). W wyniku potrącenia należność Armatura Kraków SA wobec Armatoora SA z tytułu wpłaty na akcje zostaje spłacona w całości, a należność Armatoora SA wobec Armatura Kraków SA wynikająca z faktur VAT zostaje spłacona w kwocie
40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych). Pozostała kwota w wysokości 64.389,08 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 8/100) zostanie zapłacona przez Armatoora SA po zawarciu niniejszej Umowy. Umowa potrącenia została uznana za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ohn26

| | | ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-418 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zakopiańska | | 72 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 25 44 206 | | 012 25 44 201 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@grupa-armatura.pl | | www.grupa-armatura.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 675-000-13-20 | | 351376420 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2011-12-21 Andrzej Tylko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ohn26

Podziel się opinią

Share
d1ohn26
d1ohn26