Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq
espi

ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (11/2014)

ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (11/2014)
Share
dxopdlq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta Art&Business MagazineS.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 22 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie od ESSEVEA Limited sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), iż ESSEVEA Limited w dniu 20 października 2014 roku zbyła poza rynkiem Newconnectna podstawie umowy cywilnoprawnej517.309 akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja. W związku z powyższym ESSEVEA Limited poinformowała, iż: Przed dokonaniem transakcji posiadała 1.698.809 akcji Spółki reprezentujących 16,99 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 16,99 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji posiada 1.181.500 akcji Spółki reprezentujących 11,82 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 11,82 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. ESSEVEA Limited ponadto poinformowała, iż nie
istnieją podmioty zależne od ESSEVEA Limited posiadające akcje spółki Art&Business Magazine S.A., a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie. ESSEVEA Limited poinformowała,że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowaniaw ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Art&Business Magazine S.A.. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ART & BUSINESS MAGAZINE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-521 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hoża 19/57
(ulica) (numer)
+48 22 828 14 70 +48 22 653 67 31
(telefon) (fax)
www.artbiznes.pl
(e-mail) (www)
521-362-77-25 146014977
(NIP) (REGON)
dxopdlq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Paweł Makowski członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq