Trwa ładowanie...
d2aha4h
d2aha4h
espi

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w głosach na walnym zgromadzeniu Spó ...

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aha4h

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ART NEW MEDIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Art New media S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), od akcjonariusza Pana Andrzeja Wysockiego, w sprawie przekroczenia przez Niego progu 15% w głosach na walnym zgromadzeniu Art New media S.A. Treść zawiadomienia: ?Niniejszym zawiadamiam drogą pisemną o zmianie dotychczas posiadanego udziału powyżej 15% ogólnej liczbie głosów w kapitale udziałowym Spółki Art NEW media S.A. notowanej na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod ISIN: PLANMD000014. Zawiadamiam iż w dniu 24.02.2015 zakupując 572.246 akcje Spółki Art NEW media S.A. przekroczyłem próg 15% ogólnej ilości głosów. Poprzedni stan posiadania wynosił 1.763.759 akcji Spółki (12,51% k.u.), obecnie wynosi łącznie 2.503.105 akcji co stanowi
17,75% ogólnej ilości głosów. Nie wykluczam dalszego zaangażowania w akcje Spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ART NEW MEDIA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-662 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świeradowska 47
(ulica) (numer)
+48 881 710 790
(telefon) (fax)
biuro@artnewmedia.pl www.artnewmedia.pl
(e-mail) (www)
113-21-97-112 016238500
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Zbigniew Berkowicz Prezes Zarządu Zbigniew Berkowicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aha4h

Podziel się opinią

Share
d2aha4h
d2aha4h