Trwa ładowanie...
d1ielug

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w głosach na walnym zg ...

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (4/2015)

Share
d1ielug

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ART NEW MEDIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Art New media S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), od akcjonariusza Pana Sławomira Jarosza, o zmniejszeniu przez Niego wraz z podmiotami powiązanymi udziału poniżej progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Art New media S.A. Treść zawiadomienia: ?Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ART NEW MEDIA SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka). 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego
dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przez ABS Investment SA 90.427 akcji Spółki na rynku NewConnect w dniu 31 marca 2015 roku. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału posiadałem wraz z podmiotami powiązanymi 710.200 akcji stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 710.200 głosów, co stanowiło 5,04% ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po zmianie udziału posiadam wraz z podmiotami powiązanymi 619.773 akcji stanowiących 4,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 619.773 głosów, co stanowi 4,40% ogólnej liczby głosów. 4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w
ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału ? w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: Nie dotyczy. 5. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w Bielsku-Białej. 6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy ? umowy nie zostały zawarte.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ielug

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ART NEW MEDIA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-662 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Świeradowska | | 47 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 881 710 790 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@artnewmedia.pl | | www.artnewmedia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 113-21-97-112 | | 016238500 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Zbigniew Berkowicz Prezes Zarządu Zbigniew Berkowicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ielug

Podziel się opinią

Share
d1ielug
d1ielug