Trwa ładowanie...
dupy9wg
espi

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obro...

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie - nabycie i zbycie akcji Emitenta (20/2011)
Share
dupy9wg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ART NEW MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie - nabycie i zbycie akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał - w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych - zawiadomienie sporządzone przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, w sprawie transakcji nabycia i sprzedaży akcji Art New media S.A. Zmiana nastąpiła wskutek dokonania na rynku regularnym transakcji nabycia i zbycia w dniu: 1. 25 listopada 2011 r. Sławomir Jarosz nabył 6.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,43 zł za akcję; 2. 30 listopada 2011 r. Sławomir Jarosz sprzedał 30.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,33 zł za akcję; 3. 30 listopada 2011 r. Sławomir Jarosz nabył 28.999 akcji Spółki po średniej cenie 0,33 zł za akcję; 4. 30 listopada 2011 r. osoba
blisko związana sprzedała 28.999 akcji Spółki po średniej cenie 0,33 zł za akcję; 5. 30 listopada 2011 r. osoba blisko związana nabyła 30.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,33 zł za akcję; 6. 30 listopada 2011 r. Sławomir Jarosz nabył 1.500 akcji Spółki po średniej cenie 0,36 zł za akcję; 7. 30 listopada 2011 r. Sławomir Jarosz nabył 501 akcji Spółki po średniej cenie 0,37 zł za akcję; Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 67.000 akcji po średniej cenie 0,34 zł, z czego Akcjonariusz nabył 37.000 akcji, a osoba blisko związana nabyła 30.000 akcji Spółki. Ponadto, łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano sprzedaży 58.999 akcji po średniej cenie 0,33 zł, z czego Akcjonariusz sprzedał 30.000 akcji, a osoba blisko związana sprzedała 28.999. Poprzednio ujawniony stan posiadania akcjonariusza wraz z podmiotami powiązanymi i osobą blisko związaną wskazywał 1.001.507 akcji, co stanowi 10,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.001.507 głosów na WZA
(10,01%). Stan posiadania akcjonariusza po ww. transakcjach wynosi 1.003.508 akcji, co stanowi 10,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,03% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ART NEW MEDIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-544 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Wilcza 28 lok. 6
(ulica) (numer)
+48 22 828 82 22 +48 22 828 82 21
(telefon) (fax)
gallery@artnewmedia.pl www.artnewmedia.pl
(e-mail) (www)
113-21-97-112 016238500
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Zbigniew Szymczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dupy9wg

Podziel się opinią

Share
dupy9wg
dupy9wg