Trwa ładowanie...
dw00w1w
espi

ASSECO CENTRAL EUROPE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

ASSECO CENTRAL EUROPE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
Share
dw00w1w
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
THE ASSECO CENTRAL EUROPE GROUP - SELECTED FINANCIAL DATA
Sales revenues 147,861 132,226 35,294 31,680
Operating profit (loss) 12,882 18,962 3,075 4,543
Pre-tax profit (loss) 12,614 19,458 3,011 4,662
Net profit attributable to majority shareholder 8,440 14,475 2,015 3,468
Net cash provided by (used in) operating activities -5,003 9,367 (1,198) 2,244
Net cash provided by (used in) investing activities 6,424 35,101 1,533 8,410
Net cash provided by (used in) financing activities 2,849 2,275 680 545
Increase (decrease) in cash and cash equivalents 4,270 46,743 1,019 11,199
Assets total 743,598 650,893 178,265 155,813
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Non-current liabilities 37,414 40,508 8,969 9,697
Current liabilities 237,822 149,021 57,014 35,673
Shareholders' equity to majority shareholder 452,860 443,865 108,566 106,254
Share capital 2,957 2,962 709 709
Number of shares (pcs.) 21,360,000 21,360,000 21,360,000 21,360,000
Earnings per share (in ZŁ/EUR) 0.40 0.68 0.09 0.16
Book value per share (in ZŁ/EUR) 21.20 20.78 5.08 4.97
Declared or paid dividends per share (in ZŁ/EUR) 1.54 1.96 0.37 0.47
31.12.2013 31.12.2013
Total assets 653,263 157,519
Non-current liabilities 33,737 8,135
Current liabilities 181,411 43,743
Shareholders' equity 421,446 101,622
Share capital 2,940 709
ASSECO CENTRAL EUROPE - SELECTED FINANCIAL DATA
Sales revenues 40,390 31,412 9,641 7,526
Operating profit (loss) 6,037 5,818 1,441 1,394
Pre-tax profit (loss) 37,231 44,330 8,887 10,621
Net profit attributable to majority shareholder 35,484 42,961 8,470 10,293
Net cash provided by (used in) operating activities (22,145) 2,934 (5,286) 703
Net cash provided by (used in) investing activities 20,113 27,814 4,801 6,664
Net cash provided by (used in) financing activities - (13) - (3)
Increase (decrease) in cash and cash equivalents 66,134 83,898 15,786 20,101
Assets total 566,438 490,498 135,794 117,417
Non-current liabilities - - - -
Current liabilities 99,110 31,393 23,760 7,515
Shareholders' equity to majority shareholder 467,327 459,105 112,034 109,902
Share capital 2,957 2,962 709 709
Number of shares (pcs.) 21,360,000 21,360,000 21,360,000 21,360,000
Earnings per share (in ZŁ/EUR) 1.66 2.01 0.40 0.48
Book value per share (in ZŁ/EUR) 21.88 21.49 5.25 5.15
Declared or paid dividends per share (in ZŁ/EUR) 1.54 1.96 0.37 0.47
31.12.2013 31.12.2013
Total assets 485,961 117,178
Non-current liabilities - -
Current liabilities 56,460 13,614
Shareholders' equity 429,501 103,564
Share capital 2,940 709

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Asseco CEQ12014_report.pdf Asseco Central Europe interim condensed consolidated financial statements

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według IFRS
w walucie EUR
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według IFRS
w walucie EUR
data przekazania: 2014-05-06
ASSECO CENTRAL EUROPE a. s.
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO CENTRAL EUROPE Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
821-09 Bratislava
(kod pocztowy) (miejscowość)
Trencianska 56/A
(ulica) (numer)
+421 220 838 400 +421 220 838 444
(telefon) (fax)
investor@asseco-ce.com www.asseco.com/ce
(e-mail) (www)
. .
(NIP) (REGON)
dw00w1w

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Jozef Klein Chairman of the Board
2014-05-06 Radek Levíček Vice-chairman of the Board
2014-05-06 Marek Grác Member of the Board
2014-05-06 David Stoppani Member of the Board

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw00w1w

Podziel się opinią

Share
dw00w1w
dw00w1w