Trwa ładowanie...
d3sbop6
d3sbop6
espi

ATENDE S.A. - Informacja o zmianach w akcjonariacie Spółki (29/2013)

ATENDE S.A. - Informacja o zmianach w akcjonariacie Spółki (29/2013)
Share
d3sbop6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATENDE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianach w akcjonariacie Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atende S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 lipca 2013 roku Spółka została poinformowana przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., że PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny ("PKO OFE") na dzień 19 lipca 2013 roku, w związku z zakończeniem likwidacji Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT ("OFE POLSAT") i przejęciem w tym dniu przez PKO OFE aktywów OFE POLSAT, przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, a liczba posiadanych przez PKO OFE akcji spółki Atende S.A. wyniosła 2 531 407, co stanowi 6,9653% udziału w kapitale zakładowym Spółki, zaś liczba głosów z powyższych akcji wyniosła 2 531 407, co stanowi 6,9653% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Bezpośrednio przed dniem przejęcia przez PKO OFE aktywów OFE POLSAT, PKO OFE posiadał 6 307 akcji Spółki (co stanowiło 0,0174% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 6 307 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 0,0174% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki), zaś OFE POLSAT posiadał 2 525 100 akcji Spółki (co stanowiło 6,9479% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 2 525 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 6,9479% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATENDE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
+48 22 29 57 300 +48 22 29 57 447
(telefon) (fax)
kontakt@atende.pl www.atende.pl
(e-mail) (www)
954-23-57-358 276930771
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Roman Szwed Prezes Zarządu
2013-07-24 Tomasz Dziubiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sbop6

Podziel się opinią

Share
d3sbop6
d3sbop6