Trwa ładowanie...
d3bibwk
d3bibwk
espi

ATLANTAPL - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku...

ATLANTAPL - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem przez Spółkę obowiązków informacyjnych. (5/2013)
Share
d3bibwk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
"Zarząd Spółki "Atlanta Poland" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka") informuje, że powziął wiadomość, iż w dniu 23 lipca 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Spółkę karę pieniężną w wysokości 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) za naruszenie obowiązku informacyjnego z uwagi na zastosowanie metody nabycia zgodnie z art. 44b ustawy o rachunkowości w celu ujęcia połączenia z Bakal Center sp. z o.o. w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2009 r., mimo że Spółka była zobowiązana do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej."

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTA POLAND SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTAPL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-557 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Załogowa 17
(ulica) (numer)
058 5220600 058 5220564
(telefon) (fax)
info@atlantapoland.com.pl
(e-mail) (www)
5830013129 190297892
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Dariusz Mazur Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bibwk

Podziel się opinią

Share
d3bibwk
d3bibwk