Trwa ładowanie...
d1v8i0s
d1v8i0s
espi

ATLANTIS - Informacja w sprawie realizacji Programu skupu akcji własnych Spółki (74/2014)

ATLANTIS - Informacja w sprawie realizacji Programu skupu akcji własnych Spółki (74/2014)
Share
d1v8i0s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja w sprawie realizacji Programu skupu akcji własnych Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 66/2014 oraz 67/2014 z dnia 30.10.2014r. niniejszym informuje, że w ramach programu skupu akcji własnych prowadzonego przez Spółkę w oparciu o postanowienia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r., w terminie do dnia 05.11.2014r. do Spółki wpłynęły wnioski 5 akcjonariuszy o zbycie posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych. Wnioski złożone zostały przez akcjonariuszy w terminie oraz z zachowaniem wszelkich warunków formalnych określonych w uchwale nr 6 NWZ z dnia 30.10.2014r. Akcjonariusze dokonali zapisu na sprzedaż 26.335.963 akcji Spółki. Zarząd Emitenta informuje, że ze względu na fakt, że programem nabycia akcji własnych Emitenta objętych jest liczba 12.800.000 akcji zapisy akcjonariuszy zostały przez Zarząd Spółki w oparciu o treść § 3 punktu 13 Uchwały nr 6 NWZ z dnia 30.10.2014r. zredukowane do liczby 12.800.000 to jest o 13.535.963 akcji (51,39%). 4 akcjonariuszy
wraz z wnioskiem o nabycie akcji złożyło również wniosek o zmianę zabezpieczenia, które zostaną poddany pod obrady Rady Nadzorczej Spółki na najbliższym jej posiedzeniu. Emitent będzie podawał do wiadomości publicznej informacje o realizacji dalszych etapów programu skupu akcji własnych w oparciu o Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
024 367 31 31 024 366 06 26
(telefon) (fax)
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
(e-mail) (www)
522-000-07-43 012246565
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1v8i0s

Podziel się opinią

Share
d1v8i0s
d1v8i0s