Trwa ładowanie...
d210nbb
d210nbb
espi

ATLANTIS - Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych ? zapłata ceny za nabyte ...

ATLANTIS - Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych ? zapłata ceny za nabyte akcje własne oraz podsumowanie programu skupu akcji własnych. (86/2014)
Share
d210nbb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 86 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych ? zapłata ceny za nabyte akcje własne oraz podsumowanie programu skupu akcji własnych. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 20.11.2014r. dokonał zapłaty ceny za akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych prowadzonego w oparciu o treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. W dniu 20.11.2014r. Emitent dokonał zapłaty na rzecz sprzedającego akcjonariusza (osoby fizycznej) ceny za 6.804 (sześć tysięcy osiemset cztery) akcje własne nabyte na mocy umowy z dnia 14.11.2014r. o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 78/2014 z dnia 14.11.2014r. Cena nabycia akcji własnych w łącznej wysokości 28.917 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100) została przekazana na konto bankowe Sprzedającego. Akcje będące przedmiotem umowy z dnia 14.11.2014r. zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Emitenta w dniu 19.11.2014r. Wraz z nabyciem akcji własnych o których mowa powyżej Emitent nabył wszystkie 12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji objętych programem skupu akcji
własnych zgodnie z treścią uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014 r. Nabyte łącznie w ramach programu przez Emitenta 12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji własnych, stanowi 33,86 % udziału kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) głosów stanowiących 33,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent informuje, że zgodnie z treścią art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych nabyte przez Emitenta akcje własne nie dają prawa głosu. Jednostkowa wartość nominalna akcji nabytych w ramach programu to 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy), łączna wartość nominalna nabytych przez Emitenta akcji własnych to 44.800.000,00 zł (czterdzieści cztery miliony złotych). Cena nabycia akcji własnych w ramach programu wyniosła łącznie 54.400.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych) tj. 4,25 zł (cztery złote dwadzieścia pięć groszy) za każdą akcję. Celem programu skupu
akcji własnych Emitenta jest ich umorzenie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
024 367 31 31 024 366 06 26
(telefon) (fax)
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
(e-mail) (www)
522-000-07-43 012246565
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d210nbb

Podziel się opinią

Share
d210nbb
d210nbb