Trwa ładowanie...
d475uwf
espi

ATLAS ESTATES LTD - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym ...

ATLAS ESTATES LTD - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 lipca 2013 r (9/2013)

Share
d475uwf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLAS ESTATES LTD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 lipca 2013 r | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami) Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited ("Spółka") przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 lipca 2013 r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 41.422.570 głosów z posiadanych akcji. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel/Reuvan Havar Tel: +48 (0) 22 208 07 00 Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited Andre Le Prevost Tel: +44 (0) 1481 211000 Podstawa prawna: art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami). List of
the shareholders possessing at least 5% of the votes on the Annual General Meeting dated 29 July 2013. Pursuant to Article 70 point 3 of Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies dated 29 July 2005 the Board of Directors of Atlas Estates Limited (the ?Company") hereby announce the list of the shareholders who possessed at least 5% of the votes at the Annual General Meeting held on 29 July 2013 at which a total of 41,422,570 votes were cast. Further information, please contact: Atlas Management Company Limited Reuvan Havar or Ziv Zviel Tel + 48 (0) 22 208 07 00 Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited Andre Le Prevost Tel +44 (0) 1481 211000 Legal basis: Article 70 point 3 of Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies dated 29 July 2005 | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Current report no 9_Wykaz akcjonariuszy 2013 07 30 PL.pdf | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 lipca 2013 r. | | | | | | | | | |
| | Current report no 9_Voting rights_2013 07 30 ENG.pdf | List of the shareholders possessing at least 5% of the votes on the Annual General Meeting dated 29 July 2013. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d475uwf

| | | ATLAS ESTATES LIMITED | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLAS ESTATES LTD | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | GY1 3HB | | St. Peter Port, Guernsey | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Martello Court, Admiral Park | | PO Box 119 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 208 07 00 | | +48 22 208 07 77 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | InvestorRelations@atlasestates.com | | www.atlasestates.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | N/A | | N/A | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Andrew Fox Chairman
2013-07-30 Mark Chasey Director

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d475uwf

Podziel się opinią

Share
d475uwf
d475uwf