Trwa ładowanie...
d36cx9j
espi

ATM - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2...

ATM - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2/2013)
Share
d36cx9j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATM S.A. informuje, iż w dniu 15 stycznia 2013 powziął wiadomość o dokonaniu przez Prezesa Zarządu transakcji papierami wartościowymi spółki ATM S.A. na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej, których łączna wartość w 2012 r. nie przekroczyła kwoty 5000 euro: - kupno 200 akcji, w dniu 28 maja 2012 r., cena 6,50 zł - kupno 1000 akcji, w dniu 28 maja 2012 r., cena 6,15 zł - kupno 1000 akcji, w dniu 29 maja 2012 r., cena 6,25 zł - kupno 500 akcji, w dniu 1 czerwca 2012 r., cena 6,48 zł - kupno 500 akcji, w dniu 1 czerwca 2012 r., cena 6,40 zł. Zarząd ATM S.A. również w dniu 15 stycznia 2013 otrzymał informację o dokonaniu przez Dyrektora ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich transakcji papierami wartościowymi spółki ATM S.A. na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej, których łączna wartość w 2012 r. nie przekroczyła kwoty 5000 euro: - kupno 1695 akcji, w dniu 16 maja 2012 r., średnia cena 8,03 zł - sprzedaż 695 akcji, w dniu 11 lipca 2012 r., średnia cena 7,00 zł. | |
| | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM SA
(pełna nazwa emitenta)
ATM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-922 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
022 5156660 022 5156 600
(telefon) (fax)
inwestor@atm.com.pl atm.com.pl
(e-mail) (www)
1130059989 012677986
(NIP) (REGON)
d36cx9j

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Maciej Krzyżanowski Prezes Zarządu
2013-01-15 Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36cx9j

Podziel się opinią

Share
d36cx9j
d36cx9j