Trwa ładowanie...
d6goss1
espi

ATM - Opracowanie dotyczące wyceny akcji ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne S.A. po planowanym ...

ATM - Opracowanie dotyczące wyceny akcji ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne S.A. po planowanym podziale Emitenta (17/2012)
Share
d6goss1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Opracowanie dotyczące wyceny akcji ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne S.A. po planowanym podziale Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z prowadzonym procesem podziału spółki ATM na dwie spółki giełdowe: ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne S.A. oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2012, Emitent przekazuje do wiadomości publicznej "Opracowanie dotyczące wyceny akcji ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne S.A. po planowanym podziale ATM S.A." wykonane przez Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Jednocześnie Zarząd Emitenta zwraca uwagę inwestorów na trudność, jaka nastąpiła w procesie wyceny ATM S.A. (części telekomunikacyjnej) przy zastosowaniu wyceny porównawczej ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Tabela 2 w załączonym opracowaniu), ponieważ wśród spółek notowanych na GPW nie ma podmiotów o profilu działalności podobnym do ATM S.A. po podziale, czyli firmy świadczącej usługi centrów danych wraz z transmisją danych w sieciach szerokopasmowych. Niemniej Zarząd Emitenta uznaje przygotowanie opracowanie za rzetelne i wiarygodne w ramach
przyjętej przez niezależny podmiot metodologii. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Opracowaniewycenyakcjipopodziale_ATM.pdf | Opracowanie dotyczące wyceny akcji ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne S.A. po planowanym podziale Emitenta | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM SA
(pełna nazwa emitenta)
ATM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-922 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
022 5156660 022 5156 600
(telefon) (fax)
inwestor@atm.com.pl atm.com.pl
(e-mail) (www)
1130059989 012677986
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Roman Szwed Prezes Zarządu
2012-04-10 Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6goss1

Podziel się opinią

Share
d6goss1
d6goss1