Trwa ładowanie...
d2dgyza
espi

ATM - Zmiany w Zarządzie ATM S.A. (30/2014)

ATM - Zmiany w Zarządzie ATM S.A. (30/2014)
Share
d2dgyza

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Zarządzie ATM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATM S.A. informuje, że z dniem 6.11.2014 r. Maciej Krzyżanowski zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (w tym członka Zarządu) Spółki. Ani Spółka, ani Maciej Krzyżanowski nie podają przyczyn rezygnacji. Jednocześnie Zarząd ATM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 6.11.2014 r. na Prezesa Zarządu Spółki Tadeusza Czichona, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu ATM S.A. Pan Tadeusz Czichon jest współzałożycielem ATM S.A. i jej największym akcjonariuszem (za pośrednictwem ATP FIZAN). Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w stopniu doktora inżyniera ze specjalnością Automatyka i Informatyka. W latach 1986-1988 pracował jako kierownik sekcji Wydziału Informatyki PLL LOT. w latach 1987-1989 współzałożyciel i członek zarządu TTM Systemy Komputerowe i Elektronika Sp. z o.o. W latach 1989-2011 założyciel i Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Produkcyjnego ATM S.C. przekształconej w A.Chalimoniuk i Wspólnicy S.J. W latach 2001-2013 współzałożyciel i
Prezes Zarządu ATM PP Sp. z o.o., a obecnie Wiceprezes Zarządu tej spółki. Od 1994 r. współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu ATM Sp. z o.o., przekształconej w 1997 r. w ATM S.A. Pan Tadeusz Czichon nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która mogłaby być w stosunku do niego konkurencyjna oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tadeusz Czichon nie występuje Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jednocześnie ATM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 6.11.2014 r. na Wiceprezesa Zarządu Jacka Krupę, dotychczasowego Dyrektora Działu Usług Telekomunikacyjnych ATM S.A. Pan Jacek Krupa będzie w Zarządzie Spółki odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Pan Jacek Krupa ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979-1983 pełnił
funkcję Instruktora w Naczelnej Organizacji Technicznej. W latach 1984-1988 pełnił funkcję Starszego Specjalisty w Zakładzie Usług Technicznych ZWKTiR. W latach 1988-1989 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w DATACO Trading. W latach 1990-1995 pełnił w Unisys Poland funkcje handlowe, w tym Senior Sales Managera. W latach 1995-2000 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w TCH Systems Sp. z o.o. W latach 2000-2001 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w Bonair S.A. Od roku 2001 pełni funkcje w pionie handlowym ATM S.A., ostatnio - od 2007 r. - Dyrektora Działu Usług Telekomunikacyjnych. Pan Jacek Krupa nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która mogłaby być w stosunku do niego konkurencyjna oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Krupa nie występuje Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym
na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM SA
(pełna nazwa emitenta)
ATM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
22 51 56 100 22 51 56 600
(telefon) (fax)
inwestor@atm.com.pl atm.com.pl
(e-mail) (www)
1130059989 012677986
(NIP) (REGON)
d2dgyza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Tadeusz Czichon Prezes Zarządu
2014-11-06 Jacek Krupa Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgyza

Podziel się opinią

Share
d2dgyza
d2dgyza