Trwa ładowanie...
d3bwwmq
espi

ATON-HT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki ATON-HT S.A. przez Union Investment Towarzyst...

ATON-HT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki ATON-HT S.A. przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (1/2011)
Share
d3bwwmq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-20
Skrócona nazwa emitenta
ATON-HT S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji spółki ATON-HT S.A. przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 69 ust 1 pkt 2) oraz art. 70 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. Zarząd Spółki ATON-HT S.A. informuje, iż dnia 20 kwietnia 2011 roku otrzymał informacje od Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., iż w wyniku zbycia akcji spółki ATON-HT S.A. udział Funduszów oraz klientów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%. Przed dokonaniem transakcji sprzedaży, Fundusze oraz klienci posiadali 870 724 akcje Spółki ATON-HT, co stanowiło 5,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. W wyniku zbycia, Fundusze oraz klienci posiadają ogółem 846 724 akcje Spółki, co stanowi 4,98% udziału w kapitale Zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonania 846 724 głosów z akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co daje 4,98% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATON-HT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATON-HT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-421 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Na Grobli 6
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Robert Barczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bwwmq

Podziel się opinią

Share
d3bwwmq
d3bwwmq