Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

ATREM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (38/2011)

ATREM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (38/2011)
Share
d1m99at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Aneks do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 20 lipca 2011 roku Emitent zawarł z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku w przedmiocie przyznania Emitentowi limitów na gwarancje. Strony postanowiły ustalić maksymalne limity gwarancji na poziomie 10.800.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100). Linia na gwarancje została udostępniona do dnia 20 lipca 2017 roku. Gotowość Banku do udostępnienia Limitu Linii została poszerzona o gwarancje celne oraz gwarancje realizacji innych zobowiązań. Okres wykorzystania limitu, w którym Emitent uprawniony jest do składania zleceń udzielenia gwarancji upływa z dniem 20 lipca 2012 roku. Informacja o podpisaniu umowy ramowej została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 44/2009, 24/2010 oraz 41/2010. Pozostałe postanowienia umowy oraz aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002 Złotniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czołgowa 4
(ulica) (numer)
+48 61 640 65 00 +48 61 640 65 25
(telefon) (fax)
atrem@atrem.pl www.atrem.pl
(e-mail) (www)
777 24 28 084 639688384
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at