Trwa ładowanie...
dsc3oi2
espi

ATREM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (61/2011)

ATREM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (61/2011)

Share
dsc3oi2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 roku powziął informację, że jego spółka zależna Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca), w dniu 20 grudnia 2011 roku zawarła aneks do umowy z dnia 19 grudnia 2008 roku zawartej pomiędzy Contrast Sp. z o. o. i MEGA sp. z o. o. w upadłości z możliwością zawarcia układu (Zamawiający), w ramach zadania pn. "Budowa Farmy Wiatrowej w Woli Rafałowskiej". Pozostały do wykonania zakres przedmiotu umowy został podzielony na dwa etapy: - Etap I obejmujący betonowanie fundamentów dwóch turbin, z terminem wykonania do dnia 30 kwietnia 2012 r. - Etap II obejmujący pozostałe prace, z terminem wykonania uzależnionym od pozyskania przez Zamawiającego finansowania, przy czym Strony ustaliły, iż zakończenie prac budowlano- montażowych objętych umową nastąpi do dnia 30 listopada 2012 r. Termin zakończenia prac rozruchowych i dopuszczenia farmy wiatrowej do użytkowania to 31 stycznia 2013 roku. Zakres przedmiotu umowy został rozszerzony o prowadzenie serwisu gwarancyjnego
zabudowanej stacji GPZ przez okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego prac. Wynagrodzenie umowne zostało ustalone na kwotę 17.081.187,35 zł netto, tj. zostało powiększone o kwotę 203.448,73 zł, na którą składają się kwota 143.448,73 zł netto tytułem waloryzacji wynagrodzenia w związku z przerwaniem prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz kwota 60.000,00 zł. netto tytułem dodatkowego wynagrodzenia za prowadzenie przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego. Pozostałe postanowienia umowy oraz aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent informował o zawarciu umowy oraz o znaczących zmianach w umowie w raportach bieżących nr 14/2008, 70/2009, 11/2010, 30/2010, 34/2010, 57/2010, 1/2011 oraz 15/2011. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsc3oi2

| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsc3oi2

Podziel się opinią

Share
dsc3oi2
dsc3oi2