Trwa ładowanie...
d1kbpru
d1kbpru
espi

ATREM S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (25/2011)

ATREM S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (25/2011)
Share
d1kbpru
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-26
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. (Emitenta) w nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2011 oraz raportu CG 1/2011 informuję, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 21 kwietnia 2011 powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:Pan Tadeusz Kowalski,Pani Hanna Krawczyńska,Pani Gabriela Śniatała,Pan Andrzej Rybarczyk.Pan Wojciech Kuśpik,Wymagane przepisami informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej, działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, uczestnictwa w spółkach osobowych, w organach spółek kapitałowych były zaprezentowane prospekcie emisyjnym Atrem S.A. dostępnym pod adresem: http://www.atrem.pl/RELACJE_INWESTORSKIE/Spolka/Dokumenty/Prospekt_emisyjny oraz wcześniejszych raportach.Żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002 Złotniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czołgowa 4
(ulica) (numer)
+48 61 640 65 00 +48 61 640 65 25
(telefon) (fax)
atrem@atrem.pl www.atrem.pl
(e-mail) (www)
777 24 28 084 639688384
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kbpru

Podziel się opinią

Share
d1kbpru
d1kbpru