Trwa ładowanie...
d45iqfh
espi

ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (26/2013)

ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (26/2013)
Share
d45iqfh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Zmiana postanowień umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 23 lipca 2013 roku Emitent zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego. Zgodnie z treścią aneksu Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. będzie wystawiać gwarancje kontraktowe w ramach limitu odnawialnego do dnia 31 sierpnia 2014 roku. Zmianie uległa wysokość limitu odnawialnego na kwotę 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100) oraz maksymalna suma gwarancyjna pojedynczej gwarancji ustalona na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Emitent informował o zawarciu umowy oraz aneksów z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. w raportach bieżących nr 65/2009, 58/2010, 51/2011 oraz 33/2012. Pozostałe postanowienia umowy oraz aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002 Złotniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czołgowa 4
(ulica) (numer)
+48 61 640 65 00 +48 61 640 65 25
(telefon) (fax)
atrem@atrem.pl www.atrem.pl
(e-mail) (www)
777 24 28 084 639688384
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45iqfh

Podziel się opinią

Share
d45iqfh
d45iqfh