Trwa ładowanie...
dfgllah
dfgllah
espi

AURUM SA - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań AURUM S.A. (6/2015)

AURUM SA - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań AURUM S.A. (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dfgllah
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
AURUM SA
Temat
Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań AURUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd AURUM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 3 lutego 2015 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Emitenta od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia 24 lutego 2015 r. i wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji Spółki na dzień 10 lutego 2015 r., w związku z planowanym przeprowadzeniem procedury scalenia akcji oraz o wznowienie notowań akcjami Spółki po ich scaleniu od dnia 25 lutego 2015 r. Dzień Referencyjny został wyznaczony na dzień 17 lutego 2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AURUM SA
(pełna nazwa emitenta)
AURUM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIERTNICZA 107
(ulica) (numer)
(22) 535 38 38 (22) 535 38 39
(telefon) (fax)
biuro@inventumtfi.pl www.inventumtfi.pl
(e-mail) (www)
634-236-39-73 276718120
(NIP) (REGON)
dfgllah

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Jan Karaszewski Prezes Zarządu
2015-02-04 Izabela Karaszewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfgllah

Podziel się opinią

Share
dfgllah
dfgllah