Trwa ładowanie...
d39efcg

AURUM SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 października 2015 r. ( ...

AURUM SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 października 2015 r. (25/2015)

Share
d39efcg

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AURUM SA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 października 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dawniej: INVENTUMTFI S.A.) z siedzibą w Warszawie, (także "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 października 2015 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 107, 02-952 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych utworzenia kapitału rezerwowego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9.
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od byłych Członków Zarządu Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej spółki www.aurum-sa.pl | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AURUMSAOgloszenieNWZA20102015.pdf | AURUMSAOgloszenieNWZA20102015 | | | | | | | | | |
| | AURUMNWZAprojektyuchwal20102015.pdf | AURUMNWZAprojektyuchwal20102015 | | | | | | | | | |
| | AURUMSA Formularz do wykonywania prawa głosuNWZA20102015.pdf | AURUMSA Formularz do wykonywania prawa głosuNWZA20102015 | | | | | | | | | |
| | AURUMSAFormularz_Wniosek o umieszczenie okres?lonych spraw w porza?dku obrad_20102015.pdf | AURUMSAFormularz_Wniosek o umieszczenie okres?lonych spraw w porza?dku obrad_20102015 | | | | | | | | | |
| | AURUMSAFormularz_Wniosek ze zgłoszeniem projekto?w uchwał_20102015.pdf | AURUMSAFormularz_Wniosek ze zgłoszeniem projekto?w uchwał_20102015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | AURUM SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | WIERTNICZA | | 107 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 651 63 34 | | (22) 535 38 39 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@aurum-sa.pl | | www.aurum-sa.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 634-236-39-73 | | 276718120 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Jan Karaszewski Prezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

Podziel się opinią

Share
d39efcg
d39efcg