Trwa ładowanie...
d32fk1w
espi

AZOTY TARNÓW - Informacja osoby zobowiązanej o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów A...

AZOTY TARNÓW - Informacja osoby zobowiązanej o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (54/2012)
Share
d32fk1w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja osoby zobowiązanej o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 31 lipca 2012 r. otrzymał od Pana Ryszarda Trepczyńskiego, działającego jako członek Zarządu spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (dalej: "PZU S.A.") oraz jednocześnie członek Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie o dokonanych przez osobę blisko związaną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi") tj. PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. transakcjach na akcjach Spółki. Pan Ryszard Trepczyński pełni funkcję Członka Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. a więc jest osobą z PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W dniu 24 lipca 2012 roku akcje Spółki zostały wniesione do funduszu: - przez PZU S.A. w ilości 80.369 sztuk po cenie 44,70 zł za akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 3.592.494,30 zł. - przez PZU Życie S.A. w ilości 132.777 sztuk
po cenie 44,70 zł za akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 5.935.131,90 zł. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U.z 2010 r., nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AZOTY TARNÓW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
(14) 633-07-81-85 (14) 633-07-18
(telefon) (fax)
azoty@azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl
(e-mail) (www)
873-000-68-29 850002268
(NIP) (REGON)
d32fk1w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2012-08-01 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32fk1w

Podziel się opinią

Share
d32fk1w
d32fk1w