Trwa ładowanie...
d4k1kwc

AZOTY TARNÓW - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D. (3/2013)

AZOTY TARNÓW - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D. (3/2013)

Share
d4k1kwc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka"), na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii D, oferowanych w związku z ofertą publiczną do 42.867.293 akcji serii D o wartości nominalnej 5,00 PLN każda ("Akcje Oferowane") skierowaną do akcjonariuszy Zakładów Azotowych Puławy S.A. z siedzibą w Puławach ("ZAP"), prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Spółki informuje, że cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie 44 zł (słownie: czterdzieści cztery złote) za jedną Akcję Oferowaną. Treść "Informacji o ustaleniu Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych" Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie. Zastrzeżenie: Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter
informacyjny i nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być traktowany jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji Spółki lub ZAP. Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZAP. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym oferty Akcji Oferowanych skierowanej do akcjonariuszy ZAP jest sporządzony przez Spółkę prospekt emisyjny (wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi), zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki www.grupaazoty.com i na stronach internetowych współoferujących: UniCredit CAIB Poland S.A. www.ca-ib.pl oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

| | | ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AZOTY TARNÓW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (14) 637-07-81-85 | | (14) 633 07 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | azoty@grupaazoty.com | | www.grupaazoty.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 873-000-68-29 | | 850002268 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2013-01-04 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

Podziel się opinią

Share
d4k1kwc
d4k1kwc