Trwa ładowanie...
d486wst
d486wst
espi

AZOTY TARNÓW - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów (76/...

AZOTY TARNÓW - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów (76/2013)
Share
d486wst

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Azoty S.A. (uprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., dalej: "Spółka") informuje, że 24 kwietnia 2013 r. otrzymał informację z dnia 23 kwietnia 2013 r. przekazaną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (dalej: "Bank"), sporządzoną w oparciu o art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa"). Zgodnie z przekazaną informacją, w wyniku nabycia 5.700.000 akcji Spółki Bank przekroczył 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Nabycie 5.700.000 akcji Spółki, reprezentujących 5,75% kapitału zakładowego oraz 5,75% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nastąpiło w dniu 23 kwietnia 2013 roku w wyniku rozliczenia transakcji pakietowych. Nabycie akcji w Spółce przez Bank jest wynikiem transakcji nabycia akcji Spółki w ramach transakcji pakietowej zawartej w dniu 18 kwietnia 2013 roku (dalej:
"Transakcja"). Do momentu Transakcji Bank nie posiadał żadnych akcji ani głosów w Spółce. Po Transakcji Bank posiada 5.700.000 akcji Spółki stanowiących 5,75% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 5.700.000 głosów, stanowiących 5,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie poinformowano, że Bank nie jest częścią żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy i nie posiada podmiotów zależnych. Bank nie zawierał umów z osobami trzecimi, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z innych akcji Spółki. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AZOTY TARNÓW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
(14) 637-07-81-85 (14) 633 07 18
(telefon) (fax)
azoty@grupaazoty.com www.grupaazoty.com
(e-mail) (www)
873-000-68-29 850002268
(NIP) (REGON)
d486wst

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2013-04-24 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d486wst

Podziel się opinią

Share
d486wst
d486wst