Trwa ładowanie...
dz57d95

B3SYSTEM - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (8/2013)

B3SYSTEM - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (8/2013)

Share
dz57d95

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. [dalej: Spółka] podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE: - za I kwartał 2013 r. ? 15 maja 2013 r. - za III kwartał 2013 r. ? 14 listopada 2013 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY: - za I półrocze 2013 r. ? 30 sierpnia 2013 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY: - za 2012 r. ? 15 marca 2013 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY: - za 2012 r. ? 15 marca 2013 r. Zarząd B3System S.A. informuje jednocześnie, iż: 1. Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 ze zm.) [dalej: Rozporządzenie] Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, natomiast zamierza
publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego. 2. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2013 r. 3. Zgodnie z § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia, Zarząd B3system S.A. informuje, iż Spółka nie będzie publikowała Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2012 roku, natomiast zamierza opublikować jednostkowy raport roczny i odpowiednio skonsolidowany raport roczny za 2012 rok w dniu 15 marca 2013 roku. Podstawa prawna: art. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz57d95

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2013-01-31 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz57d95

Podziel się opinią

Share
dz57d95
dz57d95