Trwa ładowanie...
d3w31ma

B3SYSTEM - Zamiana akcji zwykłych na okaziciela na akcje zwykłe imienne (9/2015)

B3SYSTEM - Zamiana akcji zwykłych na okaziciela na akcje zwykłe imienne (9/2015)

Share
d3w31ma

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zamiana akcji zwykłych na okaziciela na akcje zwykłe imienne | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System informuje, iż w dniu 7 maja 2015 podjął Uchwałę nr 1, na mocy której dokonał zamiany wszystkich 785.485 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N na akcje zwykłe imienne serii N. Zamiana akcji zwykłych na okaziciela serii N na akcje zwykłe imienne nastąpiła na wniosek akcjonariuszy Spółki. UCHWAŁA NR 1 Zarządu B3System S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zamiany akcji zwykłych na okaziciela serii N na akcje imienne zwykłe serii N Działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 5 ust. 4 i 5 Statutu, Zarząd Spółki B3System S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: §1 1. Dokonuje się zamiany 785.485 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach 000001 do 785485, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda na akcje zwykłe imienne serii N. 2. Akcjonariusze, którzy złożyli wniosek o zamianę 785.485 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N otrzymają 785.485 akcji zwykłych
imiennych serii N o numerach 000001 do 785485, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. §2 Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-238 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Modularna | | 3A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

Podziel się opinią

Share
d3w31ma
d3w31ma