Trwa ładowanie...
d2uedbt
d2uedbt
espi

BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorcze ...

BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej Bakalland S.A. (62/2014)
Share
d2uedbt

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2014 | mr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej Bakalland S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa?) Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku wpłynęło do Spółki następujące zawiadomienie: Zawiadomienie Pana Mariana Owerko członka Rady Nadzorczej Spółki wskazujące, że: 1) podmiot blisko z nim związany, tj. First Solter Capital Limited (poprzednio: EMP Investments Limited) z siedzibą w Larnace, Cypr nabył w dniu 17 listopada 2014 roku 1.223.622 akcji zwykłych na okaziciela Spółki. 2) informacja o powyższej transakcji przekazywana jest na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 4 lit. c) Ustawy, jako że Pan Marian Owerko pozostając członkiem Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie czerpie zyski z działalności First Solter Capital Limited. 3) transakcje, skutkiem których jest nabycie akcji w liczbie wskazanej w powyższym ust. 1 zostały dokonane w wyniku rozliczenia transakcji przymusowego wykupu akcji Emitenta ogłoszonego przez porozumienie
akcjonariuszy, którego członkiem jest m. in. First Solter Capital Limited (transakcje poza rynkiem regulowanym). 4) transakcje, skutkiem których jest nabycie akcji w liczbie wskazanej w powyższym ust. 1 zostały zrealizowane po cenie 2,80 złotych za jedną akcję Spółki.. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Dariusz Masny Paweł Głowniak Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uedbt

Podziel się opinią

Share
d2uedbt
d2uedbt