Trwa ładowanie...
d3958hf

BAKALLAND S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BAKALLAND S.A. (126/2011)

BAKALLAND S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BAKALLAND S.A. (126/2011)

Share
d3958hf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 126 / 2011 mr
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
BAKALLAND S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BAKALLAND S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BAKALLAND S.A., działając na podstawie §38 ust.1 pkt. 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2011 roku na godz. 15:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w lokalu położonym przy ul. Fabrycznej 5 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, a także projekty uchwał, oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BAKALLAND S.A. za rok obrotowy 2010/2011. Załączniki: 1)pełny tekst ogłoszenia, 2)projekty uchwał, 3)sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010/2011.
Załączniki
Plik Opis
Zwołanie ZWZ Akcjonariuszy Bakalland S.A. .pdf Zwołanie ZWZ Akcjonariuszy Bakalland S. A. pełen tekst
Projekty uchwał na ZWZ Bakalland S.A..pdf Projekty uchwał na ZWZ Bakalland S.A.
RNsprawozdaniezdziałalności2010_2011.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3958hf

| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3958hf

Podziel się opinią

Share
d3958hf
d3958hf