Trwa ładowanie...
dc62is2
dc62is2
espi

BALTICON - Raport miesięczny za luty 15 (5/2015) - EBI

BALTICON - Raport miesięczny za luty 15 (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dc62is2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za luty 15 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2015. Raport zawiera: I. Wyniki finansowe Emitenta za styczeń 2015. II. Zestawienie raportów EBI opublikowanych przez Emitenta w lutym 2015. III. Kalendarz inwestora na marzec 2015. I. RZiS - wybrane pozycje Narastająco______________01-01/2015 [PLN] 01-01/2014 [PLN]Dynamika Przychody ze sprzedaży__________5 913 812___5 793 823___102% Zysk/strata ze sprzedaży___________179 629____-479 526___N.D. Zysk/strata z działalności operacyjnej__90 330___-543 194____N.D. Zysk/strata z działalności gospodarczej__140 069___-609 843____N.D. EBITDA_______________________544 961____-285 645___N.D. W związku z istotną zmianą wyników na poszczególnych poziomach Rachunku Zysków i Strat, Zarząd Balticon S.A. niniejszym informuje, że główną przyczyną zaistniałej sytuacji jest zmiana
sposobu ewidencji niektórych zapasów. W styczniu 2014 roku dotychczasowy sposób ewidencji wpłynął na zmniejszenie wyniku na sprzedaży o 653.673,29PLN. Począwszy od stycznia bieżącego roku wyceny przedmiotowych zapasów będą przeprowadzane miesięcznie, zamiast jednorazowo na koniec roku obrotowego. II. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. opublikowała raporty EBI: 1. EBI 3/2015 bieżący w dniu 2015-02-14 ? Raport miesięczny za styczeń 2015, 2. EBI 4/2015 kwartalny w dniu 2015-02-16 ? Raport kwartalny za IV kwartał 2014. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. nie publikowała raportów ESPI. III. W kwietniu Spółka planuje opublikować raport miesięczny za marzec 2015. Zostanie on opublikowany do 14 kwietnia 2015 roku. Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich, z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów kontaktu z inwestorami. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raportmiesiecznyzaluty15-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adrian Kiedrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc62is2

Podziel się opinią

Share
dc62is2
dc62is2