Trwa ładowanie...
d416q1n

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzw ...

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (74/2015)

Share
d416q1n
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-02
Skrócona nazwa emitenta
BANK BGŻ BNP PARIBAS SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 września 2015 roku i posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na tym zgromadzeniu (dalej: ?NWZ?): Akcjonariusze: 1. BNP Paribas SA - 50.524.889 głosów, co stanowi 59,98% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 61,43% liczby głosów na NWZ; 2. BNP Paribas Fortis SA/NV - 23.884.975 głosów, co stanowi 28,35% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 29,04% liczby głosów na NWZ; 3. Rabobank International Holding B.V. - 5.613.875 głosów, co stanowi 6,66% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 6,83% liczby głosów na NWZ. Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. current report no. 74/2015 date: 02 September 2015 The Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. hereby submits the list of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (the “EGM”) held on 1 September 2015: Shareholders: 1. BNP Paribas SA - 50,524,889 votes, which represents 59.98% of the total number of votes and 61.43% at the EGM; 2. BNP Paribas Fortis SA/NV - 23,884,975 votes, which represents 28.35% of the total number of votes and 29.04% of votes at the EGM; 3. Rabobank International Holding B.V. - 5,613,875 of votes, which represents 6.66% of the total number of votes and 6.83% of votes at the EGM. Legal basis: Article 70, item 3 of the Act dated 29 July 2005 on Public Offering and Conditions of Financial Instruments Introduction into an Organized Trading System, and on Public
Companies (consolidated text: Journal of Laws of 2013, item 1382). | | |
| | | | |

d416q1n

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Tomasz Bogus Prezes Zarządu
2015-09-02 Jan Bujak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d416q1n

Podziel się opinią

Share
d416q1n
d416q1n