Trwa ładowanie...
d3eiepu

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (73/2015)

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (73/2015)

Share
d3eiepu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (?Bank?), w nawiązaniu do raportu bieżącego 72/2015 z dnia 1 września 2015 roku, niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 1 września 2015 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej Banku następujące osoby: 1) Stefaan Decraene, 2) Alain Van Groenendael, 3) Thomas Mennicken, 4) Piotr Mietkowski, 5) Józef Wancer. do końca bieżącej trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę złożoną z dniem 31 sierpnia 2015 roku rezygnację Pana Michel Vial (raport bieżący nr 70/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.), od 1 września 2015 roku skład Rady Nadzorczej jest następujący: 1. Józef Wancer ? przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Jarosław Bauc ? wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek niezależny 3. Jean-Paul Sabet ? członek Rady Nadzorczej (wiceprzewodniczący od dnia zarejestrowania zmian Statutu Banku wynikających
z § 1 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 września 2015 r.) 4. Stefaan Decraene ? członek Rady Nadzorczej 5. Jacques d?Estais ? członek Rady Nadzorczej 6. Alain Van Groenendael ? członek Rady Nadzorczej 7. Thomas Mennicken ? członek Rady Nadzorczej 8. Piotr Mietkowski ? członek Rady Nadzorczej 9. Monika Nachyła ? członek Rady Nadzorczej 10. Mariusz Warych ? członek Rady Nadzorczej niezależny ? Bank przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczenu zawodowym nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Banku: Stefaan Decraene - Dyrektor Zarządzający BNP Paribas International Retail Banking, członek Komitetu Zarządzającego Grupy BNP Paribas Posiada tytuł magistra ekonomii stosowanej Uniwersytetu Katolickiego w Leuven, w Belgii. Stefaan Decraene rozpoczął karierę zawodową w 1988 roku w Bacob Bank, w którym pracował na kilku stanowiskach (jako analityk kredytowy, doradca bankowości korporacyjnej, dyrektor regionalny ds. MŚP w Antwerpii i Limburgii oraz menedżer bankowości korporacyjnej) do
1998 roku. W 1998 roku objął stanowisko Dyrektora Bankowości Inwestycyjnej w Artesia Banking Corporation, a następnie został mianowany Prezesem spółki Artesia Securities w roku 2000 i pełnił tą funkcję do lipca 2001 roku. W okresie od lipca do listopada 2001 roku, Stefaan Decraene wykonywał obowiązki Dyrektora Zarządzającego Bankowością Hurtową w Dexia Bank Belgia. Od listopada 2001 roku do sierpnia 2002 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Artesia Bank Holandia, a następnie od sierpnia 2002 roku do lipca 2003 roku, był członkiem Zarządu Dexia Bank Holandia. Stefaan Decraene pełnił funkcję członka Zarządu Dexia Bank Belgia od lipca 2003 roku do stycznia 2006 roku. Od stycznia 2006 roku do sierpnia 2011 roku wykonywał obowiązki Prezesa Zarządu Dexia Bank Belgia, a od listopada 2008 roku do sierpnia 2011 roku wchodził w skład Zarządu Dexia S.A. (jako Dyrektor Zarządzający Bankowością Detaliczną i Komercyjną w Belgii, Turcji i Luksemburgu), a następnie. zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds.
Zarządzania Aktywami, Ubezpieczeń i Usług Inwestycyjnych (AMS). Pełnił również funkcję Przewodniczącego Belgijskiej Federacji Sektora Finansowego (Febelfin) od grudnia 2008 roku do sierpnia 2011 roku. Stefaan Decraene pełni ponadto następujące funkcje: ? członka Rady Dyrektorów Bank of the West, BancWest Corporation od 2011 roku, ? członka Zarządu Holdingu TEB w Turcji, ? członka Rady Dyrektorów BNP Paribas Fortis w Belgii od 2013 roku. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Stefaan Decraene nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku. Ponadto Pan Stefaan Decraene nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Alain Van Groenendael - Przewodniczący Rady Dyrektorów BNP Paribas Personal Finance Absolwent ICHEC - Wyższej Szkoły Zarządzania w Brukseli ?
uzyskał licencjat na kierunku "Przedsiębiorczość i finanse" w 1984 roku oraz tytuł inżyniera ds. handlowych w 1985 roku. Pan Alain Van Groenendael posiada prawie 30 lat doświadczenia w obszarze Międzynarodowej Bankowości Detalicznej. Pracował dla Citibank w Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Francji, ostatnio pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (CEO) ds. Bankowości Detalicznej na Europę Zachodnią. Był Przewodniczącym Rady Dyrektorów oraz Prezesem Zarządu (CEO) spółki Finaref świadczącej usługi finansowe, należącej do Grupy P.P.R. (Pinault-Printemps-Redoute). Od grudnia 2008 roku jest związany z BNP Paribas Personal Finance w Paryżu, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa - dyrektora wykonawczego w Obszarze Relacji Międzynarodowych, Marketingu i Sprzedaży. Od czerwca 2015 roku jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów BNP Paribas Personal Finance. Ponadto, Pan Alain Van Groenendael pełni następujące funkcje: ? członek Rad Dyrektorów spółek należących do Grupy RCS ? południowo-afrykańskiej grupy oferującej usługi finansowe w
zakresie kredytów konsumenckich (personal finance), w tym: RCS Investment Holdings Limited, RCS Collections Proprietary Limited, RCS Home Loans, RCS Cards Proprietary Limited (RPA), ? członek Rady Nadzorczej Commerz Finanz (Niemcy), ? członek Rady Dyrektorów Ekspres Bank (Dania), ? członek Rady Dyrektorów Banco Cetelem (Hiszpania), ? członek Rady Dyrektorów U.C.I. S.A. (Hiszpania), ? członek Rady Dyrektorów Union de Creditos Inmobiliarios, S.A. EFC (Hiszpania), ? członek Rady Dyrektorów Findomestic Banca (Włochy), ? członek Rady Dyrektorów Banco BNP Paribas Personal Finance (Portugalia), ? członek Rady Dyrektorów Creation Consumer Finance Limited (Wielka Brytania), ? członek Rady Dyrektorów Creation Financial Services Limited (Wielka Brytania), ? członek Rady Dyrektorów Cetelem Bank (Rosja), ? członek Rady Nadzorczej Cetelem Slovensko (Słowacja), ? członek Rady Dyrektorów TEB Tüketici Finansman A.S (Turcja). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Alain Van Groenendael nie prowadzi działalności konkurencyjnej
w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku. Ponadto Pan Alain Van Groenendael nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Thomas Mennicken - dyrektor Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej BNP Paribas Fortis i dyrektor linii biznesowej Finansowania i Doradztwa dla Klientów Korporacyjnych EMEA w BNP Paribas Thomas Mennicken ukończył Université Libre de Bruxelles (Solvay Business School) w 1990 roku. Rozpoczął karierę zawodową w BNP Paribas w 1994 roku jako dyrektor Departamentu Opcji na Obligacje w Obszarze Rynków Kapitałowych Paribas w Paryżu. W 1997 roku przeniósł się do Londynu i objął funkcję dyrektora Departamentu Analizy Ryzyka Rynkowego w Obszarze Ryzyka grupy Paribas. W 2000 roku został dyrektorem Departamentu Analizy Ryzyka Rynkowego i Kontrahenta, a w 2007 roku
objął stanowisko dyrektora Departamentu Architektury Ryzyka w Obszarze Zarządzania Ryzykiem grupy BNP Paribas. Uprzednio pracował jako makler JP Morgan w Brukseli i Nowym Jorku. W maju 2009 roku został mianowany członkiem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym ds. ryzyka BNP Paribas Fortis. W czerwcu 2014 roku objął stanowisko dyrektora Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej BNP Paribas Fortis i dyrektora Obszaru Bankowości Korporacyjnej na Europę. Oprócz objęcia obowiązków dyrektora Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej BNP Paribas Fortis, 19 listopada 2014 roku został mianowany dyrektorem nowo utworzonej linii biznesowej Finansowania i Doradztwa dla Klientów Korporacyjnych EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) na poziomie grupy BNP Paribas. Thomas Mennicken pełni następujące funkcje: ? członek Rady Dyrektorów BNP Paribas Fortis ? członek Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Fortis Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Thomas Mennicken nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku
do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku. Ponadto Pan Thomas Mennicken nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Piotr Mietkowski - Dyrektor Zarządzający w BNP Paribas, nadzoruje Bankowość Korporacyjną na Europę Środkową i Wschodnią, CIS i Israel Piotr Mietkowski posiada tytuł magistra ekonomii i finansów Uniwersytetu Paryskiego Dauphine. Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (IEP Paris). Posiada ponad 20 lat doświadczenia w finansowaniu korporacji. Karierę w BNP Paribas rozpoczął w roku 1993 w Departamencie Rozwoju Biznesu a od roku 1998 pracuje w obszarze Finansowania Przedsiębiorstw. Piotr Mietkowski był zaangażowany w następujące transakcje: ? Heineken ? przejęcie 51% udziałów w spółce Pivovarna Lasko (2015), ? BNP Paribas ? przejęcie Banku BGŻ w Polsce o
wartości 900 mln EUR (2014), ? HFSF ? Dokapitalizowanie banków greckich (2013-2014), ? CEZ ? Analiza związana z planowaną rozbudową elektrowni atomowej (2013), ? Neuca and Penta Investments ? przejęcie działalności polskiego działu Mediq International (2013), ? KGHM ? przejęcie spółki Quadra FNX (2012), ? PPC ? analiza i negocjacje związane z opcją kupna w spółce DEPA (2011), ? Państwowa Spółka Naftowa Republiki Azerbejdżanu (SOCAR) ? przejęcie 100% Esso Schweiz (Szwajcaria) od Exxon Mobil (2011), ? Tauron ? przejęcie spółki GZE (2011), ? Dalkia ? sprzedaż spółki Dalkia Polska (2010), ? Doradca dla EnBW w zakresie zamiany udziałów tej spółki w PT na udziały spółki J&T w PRE (2010), ? Istrabenz ? sprzedaż spółki Droga Kolinska (2010), ? Kraft ? sprzedaż aktywów w Rumunii (2010), ? Rząd Serbii ? prywatyzacja spółki DDOR (2007), Continental Banka (2005), Novosadska Banka (2005) i spółki Jubanka (2005). W grupie BNP Paribas, Piotr Mietkowski pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Bankowości Korporacyjnej na
Europę Środkową i Wschodnią, CIS i Israel. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Mietkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku. Ponadto Pan Piotr Mietkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. ? Józef Wancer - Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (do 31 sierpnia 2015 roku). Absolwent ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu. Przez blisko 25 lat pracował w Citibanku na stanowisku Wiceprezesa oraz stanowiskach kierowniczych, m.in. w filiach tego banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Na początku lat 90. zajął się działalnością menedżerską w Polsce. Był niezależnym konsultantem, który uczestniczył w tworzeniu
Citibanku w Warszawie. W 1992 roku organizował Bank Rolno-Przemysłowy, a w latach 1993?1994 był dyrektorem generalnym firmy Legler Polonia. Przez cztery lata (1991?1994) był członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego (PBK). W latach 1995?2000 był Wiceprezesem, a potem Prezesem Zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie. W latach 2000?2010 był Prezesem Banku BPH. Od 2010 roku do 2013 roku pracował jako doradca Zarządu Deloitte w Polsce oraz od 2011 roku do 2013 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Alior Banku. Z Bankiem BGŻ związany był od września 2013 roku, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu, a następnie, od 30 kwietnia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku był Prezesem Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Józef Wancer ponadto pełni funkcje: ? członka Rady Nadzorczej KRUK S.A., ? członka Rady i Przewodniczącego Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau, ? członka Rady Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, ? członka Rady Business Centre Club. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości w okresie
transformacji Jo?zef Wancer został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Józef Wancer nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku. Ponadto Pan Józef Wancer nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 22) i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Changes in the composition of the Supervisory Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. current report no. 73/2015 dated 1 September 2015 The Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (hereinafter:“the Bank”), with reference to the current report No. 72/2015 dated 1 September 2015 hereby announces that the Bank’s Extraordinary General Meeting held on 1 September 2015 (“EGM”) appointed the following new members of the Bank’s Supervisory Board: 1) Stefaan Decraene, 2) Alain Van Groenendael, 3) Thomas Mennicken, 4) Piotr Mietkowski, 5) Józef Wancer . until the end of the current 3-year term which shall expire on the date of the Annual General Meeting held to approve the financial statements for the fiscal year 2015. In connection with the above and considering the resignation of Mr. Michel Vial submitted on 31 August 2015 (current report No. 70/2015 dated 31 August 2015) as from 1 September 2015, the composition of the Bank’s Supervisory Board is as follows: 1. Józef Wancer – chairman 2. Jarosław Bauc – deputy
chairman, independent member 3. Jean-Paul Sabet – member (deputy chairman with effect from the day of the registration of amendments to the Bank’s Articles of Association resulting from § 1 of Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting dated 1 September 2015) 4. Stefaan Decraene - member 5. Jacques d’Estais - member 6. Alain Van Groenendael - member 7. Thomas Mennicken - member 8. Piotr Mietkowski - member 9. Monika Nachyła - member 10. Mariusz Warych – independent member Hereby, the Bank discloses information on the expertise and experience of newly appointed members of the Bank’s Supervisory Board: Stefaan Decraene Head of International Retail Banking at BNP Paribas, and Member of the BNP Paribas Group Executive Committee Stefaan Decraene holds a Master’s Degree in Applied Economics from the Catholic University of Leuven, Belgium. He began his career in 1988 at Bacob Bank where he held several positions (Credit Analyst, Corporate Banker, Regional Director for SMEs, Antwerp and Limbourg, and
Manager Corporate Banking) until 1998. In that year he was appointed Director Investment Banking at Artesia Banking Corporation and then became Chairman of the Management Board of Artesia Securities from 2000 to July 2001. From July to November 2001 Stefaan Decraene worked as Head of Wholesale Banking at Dexia Bank Belgium, from November 2001 to August 2002 he served as Chairman of the Management Board at Artesia Bank Netherlands and then, from August 2002 to July 2003, was a Member of the Management Board of Dexia Bank Netherlands. At Dexia Bank Belgium, Mr Decraene was a Member of the Management Board from July 2003 to January 2006, served as Chairman of the Management Board from January 2006 to August 2011, and was a Member of the Management Board of Dexia S.A. (Head of Retail and Commercial Banking for Belgium, Turkey and Luxembourg), and Head of AMS (Asset Management, Insurance and Investment Services) from November 2008 to August 2011. He was also President of Febelfin from December 2008 till August
2011. Stefaan Decraene holds also the following positions: • Member of the Board of Directors Bank of the West, BancWest Corporation since 2011, • Member of the Board of Directors TEB Holding in Turkey, • Non-executive Member of the Board of Directors BNP Paribas Fortis in Belgium since 2013. Based upon the submitted statement, Mr. Decraene does not run any activity competitive to the Bank, and is not a partner in a competitive company nor is he a member of a body of a company competing with the Bank and is not a member of any other legal competitive entity. Additionally, Mr. Decraene is not entered in the Register of Insolvent Debtors. Alain Van Groenendael Chairman of BNP Paribas Personal Finance Alain Van Groenendael graduated from ICHEC Brussels Management School in 1984 (BA degree in Business and Finance) and from College in Brussels as Commercial Engineer in 1985. Alain Van Groenendael has about 30 years experience in International Retail Banking. He has worked for Citibank in Belgium, United Kingdom
and France, lastly as CEO for Western Europe, Consumer Banking. Alain Van Groenendael was Chairman and CEO of Finaref, financial services company of Group P.P.R. (Pinault-Printemps-Redoute). He joined BNP Paribas Personal Finance in 2008, as Deputy CEO, Head of International and Marketing and Sales. He is, since June 2015, Chairman of BNP Paribas Personal Finance. Besides, Alain Van Groenendael holds the following mandates: • Member of the Boards of Directors of companies belonging to RCS Group - a South African-based consumer finance group, including: RCS Investment Holdings Limited, RCS Collections Proprietary Limited, RCS Home Loans, and RCS Cards Proprietary Limited (Republic of South Africa), • Member of the Supervisory Board of Commerz Finanz (Germany), • Member of the Board of Directors of Ekspres Bank (Denmark), • Member of the Board of Directors of Banco Cetelem (Spain), • Member of the Board of Directors of U.C.I., S.A. (Spain), • Member of the Board of Directors of Union de Creditos Inmobiliarios,
S.A. EFC (Spain), • Member of the Board of Directors of Findomestic Banca (Italy), • Member of the Board of Directors of Banco BNP Paribas Personal Finance (Portugal), • Member of the Board of Directors of Creation Consumer Finance Limited (UK), • Member of the Board of Directors of Creation Financial Services Limited (UK), • Member of the Board of Directors of Cetelem Bank (Russia), • Member of the Supervisory Board of Cetelem Slovensko (Slovakia), • Member of the Board of Directors of TEB Tüketici Finansman A.S (Turkey). Based upon the submitted statement, Mr. Van Groenendael does not run any activity competitive to the Bank, and is not a partner in a competitive company nor is he a member of a body of a company competing with the Bank and is not a member of any other legal competitive entity. Additionally, Mr. Van Groenendael is not entered in the Register of Insolvent Debtors. Thomas Mennicken Head of Corporate & Institutional Banking of BNP Paribas Fortis and Head of BNP Paribas CIB Corporate Clients
Financing & Advisory EMEA Thomas Mennicken graduated from the 'Université Libre de Bruxelles' (Solvay Business School) in 1990. He started his career with BNP Paribas in 1994 as Head of the Bond Option Desk at Paribas Capital Markets in Paris. In 1997 he moved to London to head up the Market Risk Analytics at Paribas Group Risk Management. In 2000 he became Head of Market & Counterparty Risk Analytics and in 2007, Head of Risk Architecture at BNP Paribas Group Risk Management. Prior to that, he was Trader at JP Morgan in Brussels and New York. In May 2009, he was appointed Member of the Executive Board and Chief Risk Officer of BNP Paribas Fortis. In June 2014, he took the position of Head of Corporate & lnstitutional Banking BNP Paribas Fortis and Head of Corporate Banking Europe. In addition to his responsibilities of Head of CIB BNP Paribas Fortis, he was appointed Head of the newly created CIB Corporate Clients Financing & Advisory EMEA business line at BNP Paribas Group level on 19 November 2014. Thomas
Mennicken holds the following mandates: • Member of the Board of Directors of BNP Paribas Fortis • Member of the Executive Committee of BNP Paribas Fortis Based upon the submitted statement, Mr. Mennicken does not run any activity competitive to the Bank, and is not a partner in a competitive company nor is he a member of a body of a company competing with the Bank and is not a member of any other legal competitive entity. Additionally, Mr. Mennicken is not entered in the Register of Insolvent Debtors. Piotr Mietkowski Managing Director at BNP Paribas, Head of Corporate Finance Central & Eastern Europe, CIS & Israel Piotr Mietkowski holds a Master’s Degree in Economics and Finance from Université Paris Dauphine and Postgraduate Degree from Institut d'études politiques Paris. He has over 20 years of corporate finance experience. He joined BNP Paribas in 1993, first in Business Development Department and since 1998, in Corporate Finance. Piotr Mietkowski was engaged in the following transactions: • Heineken –
acquisition of a 51% stake in Pivovarna Lasko (2015), • BNP Paribas – €900m acquisition of BGZ in Poland (2014), • HFSF – recapitalization of the Greek banks (2013-2014), • CEZ – analysis related to its attempted new nuclear development project (2013), • Neuca and Penta Investments – acquisition of Polish operations of Mediq International (2013), • KGHM – acquisition of Quadra FNX (2012), • PPC – analysis and negotiations related to its call option in DEPA (2011), • State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) – acquisition of 100% of Esso Schweiz (Switzerland) from Exxon Mobil (2011), • Tauron – acquisition of GZE (2011), • Dalkia – sale of Dalkia Polska (2010), • Advisory to EnBW for the swap of its stake in PT with J&T’s stake in PRE (2010), • Istrabenz – sale of Droga Kolinska (2010), • Kraft – sale of assets in Romania (2010), • Serbian Government – privatisations of DDOR (2007), Continental Banka (2005), Novosadska Banka (2005) and Jubanka (2005). At present he holds the position of Managing
Director - Head of Corporate Finance Central and Eastern Europe, CIS & Israel (CIB Corporate Finance – Paris). Based upon the submitted statement, Mr. Mietkowski does not run any activity competitive to the Bank, and is not a partner in a competitive company nor is he a member of a body of a company competing with the Bank and is not a member of any other legal competitive entity. Additionally, Mr. Mietkowski is not entered in the Register of Insolvent Debtors. Józef Wancer President of the Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (until 31 August 2015) Józef Wancer graduated from Economics at the City College of New York as well as Management and Interpersonal Relationships at Webster University in Vienna. For nearly 25 years he worked at Citibank as vice president and on managerial positions, among others, at Citibank branches in Japan, Austria, the United Kingdom and France. In the early 1990s, he began his management activity in Poland. He was an independent consultant who participated in
establishing Citibank in Warsaw. In 1992 he organized Bank Rolno-Przemysłowy and from 1993 to 1994 he was General Director of Legler Polonia. For four years (1991-1994) he was Member of the Supervisory Board of Powszechny Bank Kredytowy (PBK). In the years 1995-2000 he was Vice president and President of the Management Board of Raiffeisen Centrobank in Warsaw. Then, he held the position of President of the Management Board of Bank BPH from 2000-2010. From 2010 to 2013 he was an advisor to the Management Board of Deloitte Poland and from 2011 to 2013 a Deputy Chairman of the Supervisory Board of Alior Bank. Since September 2013 he has been associated with Bank BGŻ as President of the Management Board. Since April 30, 2015 until August 31, 2015 continued as President of the Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (CEO). Besides, Jozef Wancer holds the following positions: •Member of the Supervisory Board of KRUK S.A., •Member of the Board and Chairman of the Finance Committee of the Auschwitz-Birkenau
Foundation, •Member of the Board of Directors of the American Chamber of Commerce in Poland, •Member of the Council of the Business Centre Club. For his outstanding achievements in banking in the transformation period, Józef Wancer was honoured with the Gold Cross of Merit and the Order of Polonia Restituta. Based upon the submitted statement, Mr. Józef Wancer does not run any activity competitive to the Bank, and is not a partner in a competitive company nor is he a member of a body of a company competing with the Bank and is not a member of any other legal competitive entity. Additionally, Mr. Wancer is not entered in the Register of Insolvent Debtors. Legal basis: §5 section 1 point 22 and §28 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (consolidated text Journal of Laws of 2014, item 133) | | |
| | | | |

d3eiepu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Jan Bujak Wiceprezes Zarządu
2015-09-01 Magdalena Legęć Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

Podziel się opinią

Share
d3eiepu
d3eiepu