Trwa ładowanie...
d3tz9rg
d3tz9rg
espi

BANK MILLENNIUM S.A. - Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na a...

BANK MILLENNIUM S.A. - Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A. (44/2011)
Share
d3tz9rg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W wykonaniu decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 roku, zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 roku oraz 13 stycznia 2004 roku, w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. ("Bank"), zobowiązującą Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANKU S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank Gdański S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 roku, w półroczu poprzedzającym ogłoszenie. Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r., poza rynkiem regulowanym nie przeniesiono na akcjonariuszy dawnego BIG BANKU S.A. akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANKU S.A. Łącznie, w okresie od 1
stycznia 2001 r. do 30 czerwca 2011 r., na 133 akcjonariuszy dawnego BIG BANKU S.A. przeniesiono własność 38.092 akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za 19.046 akcji dawnego BIG BANKU S.A. o wartości 239.979,60 złotych, z uwzględnieniem ceny ich nabycia przez Bank, wynoszącej 6,30 złotych za akcję. PODSTAWA PRAWNA: Decyzja KPWiG nr DSPN/416/29/03 z dnia 13 stycznia 2004 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-593 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Żaryna 2A
(ulica) (numer)
0 801 331 331 022 598 10 58
(telefon) (fax)
ir@bankmillennium.pl www.millenet.pl
(e-mail) (www)
526-021-29-31 001379728
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Fernando Bicho Członek Zarządu Fernando Bicho

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tz9rg

Podziel się opinią

Share
d3tz9rg
d3tz9rg