Trwa ładowanie...
d4h3fxv

BANK MILLENNIUM S.A. - Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (30/2015)

BANK MILLENNIUM S.A. - Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (30/2015)

Share
d4h3fxv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bank Millennium S.A. (?Bank?) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Banco Comercial Portugues (?BCP?) informację o osobach, które mają zostać zgłoszone do Rady Nadzorczej Banku podczas zwołanego na dzień 21 maja 2015 r. w Warszawie Walnego Zgromadzenia Banku. Kandydaci, którzy mają zostać zgłoszeni to (kolejność alfabetyczna): 1. Pan Nuno Manuel da Silva Amado, absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Firmami ISCTE (Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa) oraz Zaawansowanego Programu Zarządzania w INSEAD (Francja). Od roku 1980 pracował w firmach doradczych (KPMG) i finansowych, w tym w latach 2006 - 2012 był Prezesem Zarządu oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów Banco Santader Totta (Portugalia). Od roku 2012 Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów i Prezes Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia. Od 20 kwietnia 2012 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. Pan Nuno Amado nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako
akcjonariusz, bądź uczestnik spółek konkurencyjnych, ani jako członek władz takich spółek. Nie jest notowany w rejestrze niewypłacalnych dłużników. 2. Pani Julianna Boniuk-Gorzelańczyk jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. W latach 1972 ? 1990 była zatrudniona w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno ? Technologicznym (poprzednio Zakład Produkcji Doświadczalnej przy WAT), przechodząc różne stanowiska do Głównego Specjalisty ds. Ekonomicznych włącznie. W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 17 lipca 1989 r. nadzorowała obszary: operacji, informatyki, informacji zarządczej, a ostatnio: finansów i sprawozdawczości, kontroli księgowej, podatków, administracji i infrastruktury, bezpieczeństwa i ciągłości działania, prawny, powierniczy oraz zarządzania ryzkiem nadużyć. Zasiadała również w radach nadzorczych spółek zależnych. W 1991 r. odbyła praktykę bankową w Standard Merchant
Bank w Johannesburgu. W 1993 r. uzyskała certyfikat Austriackiego Kolegium Bankowego, a w 2003 r. uczestniczyła w seminarium Grupy BCP w INSEAD w Fontainebleau we Francji. Pani Julianna Boniuk-Gorzelańczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusz, bądź uczestnik spółek konkurencyjnych, ani jako członek władz takich spółek. Nie jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników. 3. Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança, absolwent Wydziału Zarzadzania i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Portugalii oraz MBA INSEAD (Francja). Od roku 1989 pracował w bankach w Portugalii, Brazylii, Wielkiej Brytanii. W latach 2008 - 2012 Dyrektor odpowiedzialny za finanse, planowanie i kontrolę, obszar marketingu i produktów w Grupie Santander Totta w Portugalii. Od roku 2012 Członek Rady Dyrektorów i Wiceprezes Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP). Od 20 kwietnia 2012 r. członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. Pan Miguel Bragança nie prowadzi działalności
konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusz, bądź uczestnik spółek konkurencyjnych, ani jako członek władz takich spółek. Nie jest notowany w rejestrze niewypłacalnych dłużników. 4. Pani Agnieszka Hryniewicz-Bieniek ukończyła studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z Public Relations, także w SGH. Swą karierę zawodową związała z obszarem marketingu w korporacjach międzynarodowych. Jej jedenastoletnie doświadczenie w tym obszarze wiąże się z pracą w szeregu branż: produkty szybkozbywalne (Johnson&Johnson), telekomunikacja (Deutsche Telekom), wydawnictwo (Gruner&Jahr) oraz branża rozrywkowa (Disney). W roku 2008 podjęła pracę w Google i obecnie nadzoruje obszar strategii i biznesu spółki, jako Country Director. Głównym obszarem jej odpowiedzialności jest zarządzanie biznesem reklamowym Google w Polsce w zakresie wszelkich produktów i kanałów oraz bezpośrednie prowadzenie relacji z kluczowymi klientami, partnerami i w obszarze branży. Pani Agnieszka
Hryniewicz-Bieniek jest członkiem założycielem oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Marketing 4 Business i aktywnie wspiera kobiety w technologii, jako mentorka i coach dla przyszłych kobiet ? liderów przemysłu. Pani Agnieszka Hryniewicz-Bieniek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusz, bądź uczestnik spółek konkurencyjnych, ani jako członek władz takich spółek. Nie jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników. 5. Pani Anna Jakubowski ukończyła studia w zakresie Business Administration (1990) na uniwersytecie Wilfrid Laurier University w Waterloo, w prowincji Ontario, w Kanadzie. Jej kariera zawodowa rozpoczęła się w Procter & Gamble Canada (1991 ? 1993), gdzie pracowała, jako National Account Manager. W latach 1993-1998 zajmowała różne stanowiska, poczynając od Pharmacy Channel Manager, do Trade Marketing Manager oraz Area Sales Manager w P&G Polska. W roku 1998 objęła stanowisko Regional Customer Business Development Manager w firmie P&G ? Europa
Środkowowschodnia, z kolei w okresie 1999-2007 pracowała, jako New Business Development Manager oraz (od 2002 r.) jako Strategy, Business Development Director w P&G Europa Zachodnia. Kontynuowała karierę zawodową w Szwajcarii w P&G Fabric Care (2007 ? 2011) jako Associate Director: Marketing. W roku 2011 związała się zawodowo z The Coca-Cola Company, gdzie zajmowała stanowisko International Group Marketing/Strategy Director w Coca-Cola Hellenic Bottling Company (2011 ? 2013), Business Capability Director w The Coca-Cola Company (2013) i ostatnio (od 2013 r.) następujące stanowiska: Członek Zarządu w Multivita Sp. z o. o., Członek Zarządu ? Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Balti Jookide AS, Członek Zarządu ? Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Poland Services Sp z o.o. oraz Franchise General Manager na Polskę i kraje bałtyckie w The Coca-Cola Company. Była także zaangażowana w działalność następujących organizacji i stowarzyszeń: Women?s International Networking Leadership Forum (2004 ? 2012), Rada Doradców,
Organization of Women in International Trade, Rada Dyrektorów (2005 ? 2010) oraz w roku 2008, jako Wiceprezes Wykonawczy, a w roku 2009, jako Prezes, w organizacji Geneva Women in International Trade, jako Prezes (2005 ? 2010). W roku 2011 zdobyła nagrodę TIAW ? The World of Difference 100 Award (Nagroda dla osób, zasłużonych na rzecz ekonomicznego upodmiotowienia kobiet). Obecnie (od roku 2015): Członek Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (Warszawa, Polska) oraz Członek - Patron Polsko ? Kanadyjskiej Izby Gospodarczej. Pani Anna Jakubowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusz, bądź uczestnik spółek konkurencyjnych, ani jako członek władz takich spółek. Nie jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników. 6. Pan Grzegorz Jędrys jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej (SGH) oraz studiów podyplomowych z zakresu Strategicznego Zarządzania Marketingowego SGH i z zakresu pośrednictwa i obrotu nieruchomościami.
Ponadto, słuchaczem wielu kursów i szkoleń, m.in. dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (2008 r.). Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Biurze Projektu Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego/PADCO ? wspólny program Rządu Polskiego i USAID. W 1996 r. pracował jako Kierownik Zespołu ds. Finansowania Inwestycji Budowlanych w Polsko-Amerykańskim Banku Hipotecznym S.A. W latach 1997 ? 1999 był zatrudniony w Jedenastym Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A., początkowo jako Analityk Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Projektów. Od roku 1999 do roku 2005 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Trinity Management Sp. z o.o. ? firmie zarządzającej majątkiem Jupiter NFI S.A. oraz Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. W latach 1997 ? 2005 był członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek. Począwszy od 2005 r. jest Dyrektorem Przedstawicielstwa w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od dnia 11 kwietnia 2013 r. członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. Pan Grzegorz Jędrys nie prowadzi
działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusz, bądź uczestnik spółek konkurencyjnych, ani jako członek władz takich spółek. Nie jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników. 7. Pan David H. Klingensmith ukończył studia z dziedziny ekonomii i historii na Tulane University New Orleans. Kontynuował edukację w John Hopkins University School of Advanced International Studies w Waszyngtonie. W latach 1976-1978 zajmował stanowisko Ekonomisty Międzynarodowego w Biurze Międzynarodowych Banków Rozwojowych przy Departamencie Skarbu Stanów Zjednoczonych. W roku 1979 podjął pracę w Chase Manhattan Bank, w którym do roku 1990 zajmował różne stanowiska w szeregu krajów. W okresie 1991-1995 pracował w Asian Development Bank, jako Starszy Dyrektor ds. Inwestycji w Departamencie Sektora Prywatnego w ADB w Manili (1991 - 1994) oraz Kierujący Grupą Ryzyka Kredytowego i Portfela w ramach Grupy Sektora Prywatnego ADB w Manili (1994 - 1995). Od roku 1996 do 2013 zajmował szereg stanowisk w
Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie w obszarze zarządzania ryzykiem, dochodząc do stanowiska Dyrektora Zarządzającego w obszarze Zarządzania Ryzykiem. Został wybrany, jako Niezależny Członek Rady Romgaz (Rumunia), którą to funkcję pełnił w latach 2013 - 2015. Równolegle w roku 2014 współpracował z KfW (Niemieckim Bankiem Rozwoju) oraz Fundacją Billa i Melindy Gates. Obecnie zajmuje następujące stanowiska: Członek Komitetu Inwestycyjnego funduszu Financial Sector Fund (Tunis) (od roku 2014), Starszy Doradca ds. Zarządzania Ryzykiem w Nestor Advisors (Londyn) (od 2015 r.) oraz Niezależny Konsultant (od 2013 r.), specjalizujący się w bankowości, analizie i minimalizacji ryzyk przedsiębiorstwa, ładzie korporacyjnym, ocenie inwestycji oraz szkoleniu w zakresie ryzyka. Pan Klingensmith posiada bogate doświadczenie z tytułu pracy w różnych kulturach i korporacjach, w wielu sektorach, zarówno poprzez angażowanie się w inwestycje jak i dzięki długotrwałym pobytom w Ameryce Południowej, Azji, Europie i
Stanach Zjednoczonych. Pan David H. Klingensmith nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusz, bądź uczestnik spółek konkurencyjnych, ani jako członek władz takich spółek. Nie jest notowany w rejestrze niewypłacalnych dłużników. 8. Pan Bogusław Kott jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Finansów, specjalistą w zakresie finansowania handlu zagranicznego. Jest współzałożycielem i współorganizatorem Banku Millennium S.A. i od momentu jego powstania w roku 1989 do dnia 24 października 2013 r. był Prezesem jego Zarządu. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. Pan Bogusław Kott jest również członkiem Rady Nadzorczej Yareal Polska Sp. z o.o. Pan Bogusław Kott nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusz, bądź uczestnik spółek konkurencyjnych, ani jako członek władz takich spółek. Nie jest notowany w rejestrze niewypłacalnych
dłużników. 9. Pan Andrzej Koźmiński ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w 1963 r., a w 1964 r. studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Członek korespondent PAN, przez osiemnaście lat Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, obecnie jej Prezydent, Przewodniczący Rady Powierniczej ALK, kierownik Katedry Zarządzania do 2014 r.; pełni też funkcję Prezesa Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A. W latach 1981 - 1987 Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1991 - 1996 Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 1990 - 1996 wykładowca University of California Los Angeles, zapraszany co roku na semestr. W latach 1982 - 1989 wykładowca Uniwersytetu w Orleanie we Francji. Visiting professor w wielu innych renomowanych uczelniach zagranicznych. Profesor nauk ekonomicznych specjalności ?organizacja i zarządzanie", opublikował ponad 400 prac naukowych z tej
dziedziny w wielu językach, w tym 47 książek. Jest z wyboru członkiem International Academy of Management, Academie Europeene i Academie des Sciences Commerciales w Paryżu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Honorowy wiceprezydent Central and East European Management Development Association (CEEMAN), do 2008 r. członek Komisji Akredytacyjnej European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli oraz członek komitetu międzynarodowego American Association of Collegiate Schools of Business (AACSB). Członek Rady Naukowej UNESCO CEPES (European Center for Higher Education in Bucharest). Członek prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Premierze. Członek Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. Od 1 sierpnia 2000 r. członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. Pan Andrzej Koźmiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusz, bądź uczestnik spółek konkurencyjnych, ani jako członek władz
takich spółek. Nie jest notowany w rejestrze niewypłacalnych dłużników. 10. Pan Miguel Maya Dias Pinheiro ukończył studia na Instituto Superior das Ciencias do Trabalho e da Empresa (ISCTE) uzyskując Licencjat z Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Ukończył także Program dla wyższej kadry kierowniczej (PADE) ? AESE oraz Zawansowany program zarządzania ? INSEAD. Od 1987 r. do 1990 r. pełnił funkcje handlowe i finansowe w MŚP w sektorze przemysłowym. W okresie 1990 - 1995 był zatrudniony przez Banco Portugues de Atlantico, na stanowiskach w obszarze handlowym i obszarze przedsiębiorstw, kierując koordynacją Biura Badań Ekonomicznych i Finansowych. Od 1990 pracuje w Grupie BCP, realizując szereg funkcji w Portugalii i Hiszpanii. W latach 2007 ? 2009 był Kierującym Biurem Rady Dyrektorów BCP. Od 2009 do 2012 r. zajmował stanowisko Członka Rady Dyrektorów BCP oraz Członka Rady Dyrektorów Fundaç?o Millennium BCP. Obecnie jest Wiceprezesem Zarządu i Członkiem Rady Dyrektorów BCP, Przewodniczącym Rady
Dyrektorów Interfundos - Gestao de Fundos de lnvestimento Imobiliario, S.A., Kierującym BCP Africa, SGPS, Lda oraz Członkiem Rady Dyrektorów Banco Millennium Angola, S.A. (Angola). Pan Miguel Maya Dias Pinheiro nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusz, bądź uczestnik spółek konkurencyjnych, ani jako członek władz takich spółek. Nie jest notowany w rejestrze niewypłacalnych dłużników. 11. Pan Dariusz Rosati jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Unii Europejskiej Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH. Profesor w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. W latach 1978 - 1979 konsultant w Citibank w Nowym Jorku. W latach 1985 - 1986 oraz 1987 - 1988 Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH, którego był założycielem. W latach 1986 - 1987 stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton
w USA. W latach 1988 - 1991 Dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Od 1990 roku profesor nauk ekonomicznych w SGH. W latach 1991 -1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie jako szef Sekcji Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 1995 - 1997 Minister Spraw Zagranicznych RP. W latach 1978 - 1991 konsultant UNIDO i członek wielu misji w krajach rozwijających się. W latach 1988 - 1991 był wielokrotnie ekspertem Banku Światowego, Instytutu Badań nad Rozwojem Gospodarczym ONZ (WIDER), Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Wspólnot Europejskich. Członek Komisji ds. Reformy Gospodarczej (1987 - 1989), społecznego zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP (1988 - 1989), Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994 - 1998). W latach 1998 - 2006 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1998 - 2004 członek Rady Polityki Pieniężnej przy NBP, a w latach 2001 - 2004 członek Zespołu Doradców Ekonomicznych Przewodniczącego
Komisji Europejskiej. W latach 2003 - 2005 Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. W latach 2004 - 2009 oraz obecnie (wybrany w 2014 r.) poseł do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm RP VII kadencji (2011 ? 2014) - pełnił funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Autor ponad 200 prac naukowych i publicystycznych, w tym pięciu książek o tematyce związanej z polityką gospodarczą. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. od 27 maja 2004 r. Pan Dariusz Rosati nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusz, bądź uczestnik spółek konkurencyjnych, ani jako członek władz takich spółek. Nie jest notowany w rejestrze niewypłacalnych dłużników. 12. Pan Rui Manuel da Silva Teixeira, absolwent Wydziału Inżynierii Politechniki w Porto. Od roku 1987 pracował na stanowiskach menadżerskich w Banco Comercial Portugues (BCP). W latach 2003 - 2006 Członek Zarządu Banku Millennium S.A. (Polska), a w latach 2009 - 2010 Wiceprezes
Zarządu Banku Millennium S.A. (Polska). W latach 2011 - 2012 Członek Zarządu Banco Comercial Portugues. Od roku 2012 Członek Rady Dyrektorów i Członek Zarządu Banco Comercial Portugues, Portugalia. Od 20 kwietnia 2012 r. członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. Pan Rui Manuel Teixeira nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusz, bądź uczestnik spółek konkurencyjnych, ani jako członek władz takich spółek. Nie jest notowany w rejestrze niewypłacalnych dłużników. W ocenie akcjonariusza, zgłoszeni kandydaci dysponują odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami dla pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku. Tym samym, osoby te spełniają kryteria określone w ?Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych?. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h3fxv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK MILLENNIUM S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-593 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stanisława Żaryna | | 2A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 801 331 331 | | 022 598 10 58 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@bankmillennium.pl | | www.millenet.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-021-29-31 | | 001379728 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Banku Fernando Bicho

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h3fxv

Podziel się opinią

Share
d4h3fxv
d4h3fxv