Trwa ładowanie...
dr6qtuv

BANK MILLENNIUM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

BANK MILLENNIUM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
dr6qtuv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody z tytułu odsetek 3 120 385 2 719 920 747 648 656 970
Przychody z tytułu opłat i prowizji 655 666 646 930 157 098 156 260
Przychody operacyjne 2 008 152 1 950 904 481 156 471 221
Wynik działalności operacyjnej 593 756 591 288 142 265 142 820
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 595 954 591 056 142 791 142 764
Wynik finansowy po opodatkowaniu 472 181 466 464 113 135 112 670
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 237 925 616 585 57 007 148 930
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 856 571 628 972 924 039 151 922
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 073 371 1 457 243 -257 181 351 983
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -131 840 -1 702 264 -31 589 -411 165
Przepływy pieniężne netto, razem 2 651 360 383 951 635 269 92 740
Aktywa razem 52 742 499 50 838 099 12 901 154 11 510 166
Zobowiązania wobec banków 2 491 745 1 831 577 609 497 414 684
Zobowiązania wobec klientów 41 434 077 37 427 835 10 135 042 8 473 971
Kapitał własny 4 824 170 4 586 245 1 180 023 1 038 364
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 296 736 274 660
Liczba akcji 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,98 3,78 0,97 0,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,98 3,78 0,97 0,86
Współczynnik wypłacalności 14,45% 13,23% 14,45% 13,23%
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,39 0,38 0,09 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,39 0,38 0,09 0,09
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,10 - 0,03
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
OpiniairaportGrupaMillennium_2012.pdf Raport z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
GRUPAMILLENNIUMSSF2012_PL.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
GrupaKomZarz2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Raport o Ładzie Korporacyjnym2012PL.pdf Raport - Ład korporacyjny

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dr6qtuv

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK MILLENNIUM S.A. | | BANKOWY | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-593 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | STANISŁAWA ŻARYNA | | 2 A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 0 801 331 331 | | 022 598 25 63 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | WWW.BANKMILLENNIUM.PL | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-021-29-31 | | 001379728 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG AUDYT SP. Z O.O. SP.K. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Bogusław Kott Prezes Zarządu
2013-02-27 Joao Bras Jorge Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2013-02-27 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu
2013-02-27 Artur Klimczak Wiceprezes Zarządu
2013-02-27 Julianna Boniuk-Gorzelańczyk Członek Zarządu
2013-02-27 Wojciech Haase Członek Zarządu
2013-02-27 Andrzej Gliński Członek Zarządu
2013-02-27 Maria Jose Campos Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Dariusz Kowalczyk Dyrektor Departamentu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dr6qtuv

Podziel się opinią

Share
dr6qtuv
dr6qtuv