Trwa ładowanie...
d1xsfy9
d1xsfy9
espi

BANK PEKAO SA - Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa ...

BANK PEKAO SA - Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. (32/2011)
Share
d1xsfy9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2011r. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Luigi Lovaglio na Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 p. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim( Dz.U.33,poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 32/2011: Approval of the Polish Financial Supervision Authority to appoint the President of the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A.The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. hereby informs that at the meeting held on 19th July 2011, the Polish Financial Supervision Authority unanimously gave its consent to appoint Mr. Luigi Lovaglio as President of the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A.Legal base: § 5 sect. 1 p.22 of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19 February 2009 re: current and periodical information submitted by the issuers of securities and conditions of considering as equal the information required by the legal provisions of the non-member country (Journal of Laws No.33,pos.259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRZYBOWSKA 53/57
(ulica) (numer)
656 00 00 656 00 04
(telefon) (fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail) (www)
526-000-68-41 0000010205
(NIP) (REGON)
d1xsfy9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku
2011-07-19 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy
2011-07-19 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy
2011-07-19 Ewa Rucińska Dyrektor Gabinetu Prezesa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xsfy9

Podziel się opinią

Share
d1xsfy9
d1xsfy9